Topmenu

Mer stabil strømforsyning i Nord-Norge

ABB har mottatt en ordre verdt omlag 60 millioner kroner fra Statnett i forbindelse med oppgradering av to kompenseringsanlegg, som skal gi bedre tilgjengelighet og økt stabilitet i strømnettet i Nord-Norge.

Oppgradering av SVC-anleggene ved Kvandal og Nedre Røssåga i Nordland vil bety en styrking av strømforsyningen i hele landsdelen. Kvandal ble satt i drift i 1982 og var da en av verdens første SVC-anlegg som ble installert i et høyspenningsnett. Nedre Røssåga ble satt i drift i 1988.
Kontrakten med Statnett omfatter utskifting av kontrollsystem, tyristorventil og reaktorer og vil forbedre driftssikkerheten, bidra til mer stabil strømforsyning og redusere vedlikeholdskostnadene. Kvandal SVC skal settes i drift i oktober 2010 og Nedre Røssåga SVC i februar 2011.

Øke overføringskapasiteten
Dette er den andre oppgraderingskontrakten for FACTS som ABB har vunnet i Norge de seneste årene, og vi er veldig glad for den tilliten kunden viser oss, sier direktør Trond Halberg Olsen i ABB.
SVC (Static Var Compensator) inngår i ABBs teknologiportefølje FACTS (Flexible AC Transmission Systems), som er et samlebegrep for en gruppe teknologier som er laget for å øke overføringskapasiteten, stabilisere spenningen, redusere tapene og øke påliteligheten til hele strømnettet.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen