Topmenu

Stadig høyere strømforbruk

I løpet av de siste ti årene har strømforbruket i regionen vår steget med 1240 GWh. Det tilsvarer forbruket til 62 000 husstander. Antallet fiberkunder og strømkunder øker også.

I løpet av de siste ti årene er det mye som har endret seg når det gjelder kunders behov for strøm. Vi har flere enheter som er i daglig bruk og som må lades, mange har kjøpt seg elbil og vi har effektkrevende løsninger i hjemmet som induksjonskomfyr. Mange av kundene våre har heller ikke alternativer til oppvarming slik at strøm er også her den viktigste innsatsfaktoren.

- Vi tør å påstå at strømnettet er landets viktigste infrastruktur som samfunnet er avhengig av at fungerer godt. Det arbeides hele tiden med tiltak som skal få ned antall strømbrudd og lengden på strømbruddene, forteller avdelingsleder Frank Boholm i Lyse Elnett.

Administrerende direktør i Lyse Elnett, Håvard Tamburstuen og avdelingsleder Frank Boholm på Lyses driftssentral der alle data om strømnettet vårt overvåkes kontinuerlig.

Administrerende direktør i Lyse Elnett, Håvard Tamburstuen og avdelingsleder Frank Boholm på Lyses driftssentral der alle data om strømnettet vårt overvåkes kontinuerlig.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen