Topmenu

Stål og kompositt

Kombinasjonen stål- og komposittmaster på regionalnettet ble løsningen da Hafslund Nett AS skulle bygge ny 52 kV kraftlinje mellom Åsgård og Ørje i Østfold.

Traséen ligger naturskjønt til når du kjører de siste 4 kilometerne av E-18 på vei til Ørje i Marker kommune. Mastene består av en kombinasjon av stål- og komposittmaster som Hafslund Nett AS holder på å bygge i disse dager. Linjen skal stå ferdig innen 1. februar 2014, sier Svenn-Ole Knold, byggeleder på prosjektet ”Åsgård-Ørje” i Hafslund Nett AS til Volt.

–Linja er 1,8 mil lang og strekker seg fra Åsgård i Eidsberg kommune til Ørje i Marker kommune. Det er totalt 113 master i kombinasjon av kompositt på rettlinje og stål i vinkler og avspenninger. –Linjen utgjør hovedforsyningen av strøm til Ørje sentrum og Marker kommune.

Vi benytter derfor stålrørsmaster i vinkler og avspenninger hvor belastningen er større, mens vi bruker komposittmaster på rettlinje, sier Svenn-Ole Knold, byggeleder på prosjektet ”Åsgård-Ørje” i Hafslund Nett AS

For å minimalisere vedlikeholds- og driftsutgiftene ønsket vi en linje med færrest mulig komponenter. Vi ønsket blant annet ikke å bruke barduner som krever ekstra ettersyn og kan utgjøre en typisk feilkilde. Vi benytter derfor stålrørsmaster i vinkler og avspenninger hvor belastningen er større, mens vi bruker komposittmaster på rettlinje. Dette er i tråd med krav i konsesjonen fra NVE som også påla å benytte brun farge på mastene, slik at disse passer naturlig inn i miljøet. Valget falt til slutt på på mangekantede stålmaster fra Valmont og komposittmaster fra RS Technologies. Ved å kombinere master i kompositt og stål fikk vi en optimal teknisk-økonomisk løsning, sier Knold.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen