Topmenu

Start i Lysebotn

Første del av tunnelarbeidet blir gjennomført før jul som en del av forberedende arbeider. I tillegg pågår oppgradering av den gamle pelekaien, fjellsikring ved inngang for adkomsttunnel og nytt rigg- og anleggsområde etableres på det gamle stolpelageret.

Det nye kraftverket i Lysebotn blir bygget 1 450 meter inne i fjellet. Totalt skal det bygges 11 kilometer meter med nye tunneler. Tunnelene som fører vannet ned til kraftverket, vil ha samme dimensjon som Ryfasttunnelen. De nye tunnelene gir økt fallhøyde og effekt, og er viktigste årsak til at det nye kraftverket kan produsere mer fornybar kraft fra samme vann. Kraftverket vil bruke de samme dammene og magasinene som eksisterende kraftverk, men vil i tillegg ha nyere og mer effektive turbiner som også bidrar til økt produksjon. De to nye Francis-turbinene vil ha en ytelse på til sammen 370 MW.

Utover vinteren vil arbeidet med portalbygget og ferdigstillelse av midlertidig anleggsvei ned til Lysefjorden pågå. Denne anleggsveien blir asfaltert til våren 2014. Hovedprosjektet vil starte med tilrigging i mai 2014, og byggestart er i begynnelsen av juni samme år.

Det sveitsiske selskapet Implenia AS har fått kontrakt på byggingen av tunneler og kraftstasjonen. Innen elektromekanisk utstyr skal Andritz Hydro AS levere generatorer, turbiner, turbinrør og mekanisk utstyr i vannvei. Voith Hydro AS skal levere apparat- og kontrollanlegg, ABB hovedtransformatorene og General Cable skal levere 420 kV kabler.

–Første salve ble gjennomført med godt resultat. Vi er i rute. Det er godt å komme i gang med litt fjellsprengning, sier prosjektdirektør i Lyse Produksjon, Bjørn Roger Otterdal, foto: Lyse.

–Første salve ble gjennomført med godt resultat. Vi er i rute. Det er godt å komme i gang med litt fjellsprengning, sier prosjektdirektør i Lyse Produksjon, Bjørn Roger Otterdal, foto: Lyse.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen