Topmenu

Statkraft, NTE, Agder Energi og TrønderEnergi skal samarbeid om vindkraft på Fosen

De fire kraftselskapene Statkraft, NTE, Agder Energi og TrønderEnergi har inngått intensjonsavtale om å etablere et samarbeid om utbygging og drift av Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan, som er tre av ni konsesjonsgitte vindprosjekter på Trøndelagskysten. Samarbeidet øker sannsynligheten for at disse tre vindparkene blir bygd, og for nettilgang også til de øvrige konsesjonsgitte parkene på Fosen.

Partene innleder nå forhandlinger med sikte på å etablere et felles selskap som skal eie de tre vindparkene. Den samlede kapasiteten på de tre prosjektene er over 600 MW, og en investeringsbeslutning for de tre parkene vil medføre at Statnett kan fatte beslutning om å bygge ny sentralnettslinje fra Namsos til Storheia.

I et nytt vindkraftselskap vil Statkraft eie 50,1 prosent, Agder Energi 20,9 prosent og de trønderske kraftselskapene NTE og TrønderEnergi vil eie 14,5 prosent hver. Partene er videre enige om at Statkraft skal være ansvarlig for utvikling, utbygging og drift av vindparkene på vegne av selskapet.

Partene har som mål å ta investeringsbeslutning for utbygging av de tre prosjektene i løpet av første halvår 2015, forutsatt lønnsomhet i prosjektene. Samlet investeringsbehov for de tre vindparkene er om lag 7 milliarder kroner. Selskapet vil legge til rette for en ekstern egenkapitalinnhenting i forkant av en investeringsbeslutning. Samarbeidet gir de fire eierne økt fleksibilitet til å vurdere hvor mye kapital de ønsker å investere i den videre vindkraftutbygginga.

De to eksisterende vindkraftselskapene som har konsesjonene på Fosen, Sarepta Energi og SAE Vind, fortsetter utviklingen av de øvrige parkene. Det betyr at Sarepta Energi, som eies av TrønderEnergi og NTE i fellesskap, skal arbeide videre for å bygge Ytre Vikna 2, Harbaksfjellet, Sørmarkfjellet og Frøya på til sammen 436 MW. SAE Vind, eid av Agder Energi og Statkraft, viderefører arbeidet med utvikling av Svarthammaren og Geitfjellet i Snillfjord og utvidelsen av Hitra vindpark, til sammen 395 MW.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen