Topmenu

Statnett åpner for tilkobling av ny kraftproduksjon i Sogn og Fjordane

I deler av Sogn og Fjordane har alle med planer om utbygging av ny kraftproduksjon ventet i 7 år på tilgang til nett. Nå er så store deler av den nye kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal ferdig at Statnett igjen kan si ja til å koble ny kraftproduksjon til ledningsnettet. Dette gjelder i Indre Sogn og på strekningen mellom Ålfoten og Sogndal.

- Vi registrerer at flere kraftprodusenter ønsker å komme på nett og vi er glade for å endelig kunne åpne sentralnettet for ny produksjon i de siste delene av Sogn og Fjordane, sier seksjonsleder Anders Grønstvedt i Statnett. – Vi planlegger å ferdigstille hele forbindelsen mellom Ørskog og Sogndal i år og ned til Høyanger i vår. Derfor kan nye kraftprodusenter nå koble seg til nettet.

I 2009 var det ikke lengre driftsmessig forsvarlig å ta inn økt kraftproduksjon mellom Aurland og Ørskog som følge av at nettkapasiteten var fullt utnyttet. I påvente av Ørskog -Sogndal har det derfor vært tilkoblingsstopp for ny produksjon i dette området.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen