Topmenu

Statnett har vedtatt byggestart for Bjerkreim transformatorstasjon

Statnett vil starte opp bygging av Bjerkreim transformatorstasjon i Rogaland. Stasjonen vil knytte de vindkraftparkene som skal bygges i Bjerkreim til det landsdekkende sentralnettet. –Eierne av vindkraftparkene har tidligere bekreftet at de vil bygge ut, og nå har Statnett besluttet å starte byggingen av transformatorstasjonen. Nå ligger alt til rette for byggestart, og vi er klare for å stikke spaden i jorda, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Det er planlagt vindmøller med en samlet maksproduksjon på opp mot 400 megawatt (MW) i de fem vindkraftparkene i Bjerkreimklyngen. I følge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er disse anleggene blant de beste i Norge, basert på blant annet vindforhold og behov for nye nettanlegg. De som eier vindkraftprosjektene, har besluttet å bygge så mye ny kraftproduksjon at en ny transformatorstasjon i sentralnettet blir lønnsom for samfunnet.

På grunn av en god konkurransesituasjon i markedet, estimeres de forventede investeringskostnadene for transformatorstasjonen nå lavere enn tidligere. Samlet investering er nå beregnet til å bli mellom 500 og 540 millioner kroner, mens tidligere anslag var 530-620 millioner kroner.

Nå ligger alt til rette for byggestart, og vi er klare for å stikke spaden i jorda, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Nå ligger alt til rette for byggestart, og vi er klare for å stikke spaden i jorda, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen