Topmenu

Statnett og BKK med avtale om overdragelse av sentralnettet

Statnett SF og BKK Nett AS har inngått avtale om at Statnett kjøper BKK Netts eksisterende og nye sentralnett, inklusive bygging av ny kraftledning på strekningen Kollsnes – Mongstad – Modalen. Bakgrunnen for transaksjonen er at EUs tredje elmarkedspakke forventes å bli tatt inn i norsk lov og at alle anlegg i transmisjonsnettet da trolig må overtas av Statnett.

BKK er i ferd med å bygge den såkalte ytre ring som innbefatter ny 420 kV kraftledning på strekningen fra Kollsnes til Mongstad, og videre fra Mongstad til Modalen. Sistnevnte strekning er under planlegging. Disse anleggene forventes klassifisert som transmisjonsnett, og kjøpes derfor av Statnett etter ferdigstillelse. Disse prosjektene er høyt prioritert, og har stor betydning for kraftforsyningen til Bergen, offshore- og industrivirksomhetene knyttet til Kollsnes og Mongstad, samt tilknytning av ny produksjon i området.

For å bidra til effektiv videreføring av prosjektene har BKK Nett AS og Statnett SF inngått avtalen med virkning fra 1. januar i år. Avtalen har en ramme på rundt 3,5 milliarder kroner over tid.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen