Topmenu

Statnett planlegger å oppgradere ledningen mellom Aurland og Sogndal

Statnett har sendt en melding til Norges vassdrags- og energidirektorat om at selskapet ønsker å fornye ledningen mellom Aurland og Sogndal. Dette blir gjort for å øke kapasiteten slik at det blir plass til planlagt kraftproduksjon samtidig som strømforsyningen blir sikrere. Ledningsplanene blir sendt på høring.

I dag går det en ledning mellom Aurland og Fardal. Den ca. 50 km lange ledningen ble bygget i 1975 for en driftsspenning på 300 kV. Denne ledningen har for liten kapasitet til å transportere den nye kraftproduksjonen som er planlagt i Sogn og Fjordane.

Ledningen går gjennom landskapsvernområdet Bleia og Storebotnen og naturreservatet Nordheimsdalen. Disse inngår i et område som fikk status som verdensarv av UNESCO i 2005, og retningslinjene for områdene åpner for at ledningen skal kunne vedlikeholdes og oppgraderes. Etter fornying vil ledningen drives på 420 kV og ha vesentlig høyere kapasitet.

Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. De første 6-7 kilometerne av den ledningen som går mellom Fardal og Hove vil også bli bygget om, slik at den også vil gå ut fra nye Sogndal transformatorstasjon.

Å bygge ny og rive gammel ledning mellom Aurland og Sogndal vil trolig koste opp mot en milliard kroner. Ut fra innspill som kommer inn, konsekvenser som blir utredet og videre planlegging, vil Statnett trolig søke konsesjon på bygging og rivning om et år. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning vil så bli sendt på høring. Dersom det blir gjort et endelig konsesjonsvedtak i 2016, kan den nye ledningen være på plass og den gamle revet rundt 2020.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen