Topmenu

Statoil velger Kongsberg EmPower for Hywind Demo

Statoil skal med støtte fra ENOVA installere og teste Kongsberg EmPower management system på den flytende vindturbinen Hywind Demo. Statoil skal overvåke tilstand i turbinen med EmPower-systemet, og evaluere systemets evne til å oppdage feil på et tidlig stadium, samt beregne gjenværende levetid på hovedkomponenter. Dette er systemegenskaper som vil bidra til reduksjon i vedlikeholdskostnader og driftsstans som følge av uforutsette feil og vedlikeholdsbehov for offshore vindturbiner.

- Installasjonen av Kongsberg EmPower på Statoils Hywind Demo er en viktig milepæl for oss. Hywind Demo er verdens første fullskala flytende vindturbin. Informasjonen fra Kongsberg EmPower gjør det mulig for Statoil å bedre planlegge vedlikeholds aktiviteter, noe som er særlig viktig offshore med svært skiftende værforhold. Bedre estimering og planlegging av vedlikehold kan potensielt innebære en vesentlig kostnadsreduksjon, sier Kristian Holm, administrerende direktør i Kongsberg Renewables Technology.

Kongsberg EmPower er et turbinuavhengig beslutningsstøttesystem basert på Kongsberg Gruppens brede erfaring med informasjons- og beslutningsstøtte-systemer innen forsvar, maritim industri og offshore olje og gass. Installasjonen av systemet til Hywind Demo vil bli gjennomført i løpet av våren 2016.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen