Topmenu

Stinn brakke i Bergen

For tredje år på rad arrangerte Ressurssenter i BKK Nett fagmesse med seksjonssamling på Brann stadion i august. Den årvisse sammenkomsten er en nøye planlagt kombinasjon av fag, messe og underholdning, og er populær både blant de ansatte og leverandører.

– Hvordan fikk dere denne idéen?

– Det kom tilbakemeldinger fra montørene om at de ønsket seg noe mer faglig. I forbindelse med en omlegging, der vi skulle inn i et ressurssenter, ble all opplæring flyttet vekk fra vår seksjon. Så da arrangerte vi en liten messe med 8–9 utstillere som vi har tett kontakt med, i forbindelse med en seksjonssamling vi hadde her på Brann stadion, forteller Paul Eknes, avdelingsleder for BKK Nett, prosjekt ressurssenter.

– Vi hadde hatt turer avdelingsvis, med program for montørene. Men så slet vi med at mange ikke ville være med på kveldstid, og hvor skulle vi ha arrangementet? Når vi er såpass mange, ville vi finne et sted med plass for alle. Tanken var at man skulle få faglig utbytte, informasjon fra ledere, og litt faglig relevant underholdning. På ressurssenteret som vi representerer, er vi 160 montører, og i tillegg ledere. På årets arrangement har vi inkludert de som prosjekterer og planlegger, så vi er rundt 250 ansatte totalt. Størrelsen har med årene ballet litt på seg med tanke på utstillere, for det er mange leverandører som vil være med, forteller kollega Terje Strandtun.

– Det er vel også viktig å ha en samlingsplass for energiverk på Vestlandet?

– Vi har veldig mange unge, dyktige montører. Det er viktig at de får input, kan møte leverandører direkte, og at vi har det sosialt sammen. Vi får også tilbakemelding fra leverandørene om at det er kjekt å møte alle montørene, sier Eknes.

Les mer i Volt nr 6 – 2015

BKK messe

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen