Topmenu

Stor elektro og automasjonskontrakt

I samarbeid med ABB har Goodtech vunnet en kontrakt på MSEK 124 for leveranse av automasjon, elektriske systemer og byggteknisk elektroinstallasjon til Fortum Varme sitt nye søppelforbrenningsanlegg i Brista utenfor Stockholm.

Fortum bygger stort. Årlig vil ca 240.000 tonn avfall bli brent, hvilket tilsvarer like mye som innbyggerne i Stockholm by genererer i løpet av et helt år. Avfallet omdannes til ca 60 MW fjernvarme og 20 MW elektrisitet. Dette tilsvarer behovet til 40.000 nomale leiligheter. Goodtech vil være ansvarlig for ca MSEK 70 av totalleveransen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen