Topmenu

Stor oppslutning om REN Metodedager

Bransjens arrangement REN Metodedager ble arrangert ved Drammen Travbane i strålende juni vær. Samtlige nettselskaper var representer sier Stig Fretheim, daglig leder i REN.

På Metodedagene 2011 var det 700 besøkende fra energibransjen, og det var 80 utstillinger. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger både fra deltakere og utstillere, og mange hadde savnet et slikt arrangement, der man oppnår svært god kontakt med både beslutningstakere og brukere av utstyr og materiell, sier Fretheim.

I år var nettselskaper fra hele Norge godt representert og Sogn og Fjordane var representert med samtlige selskaper under messedagene. Både antall utstillere og besøkende øket kraftig fra første gang REN Metodedager ble arrangert. I år hadde vi 92 utstillere og 1 400 besøkende innom første dagen og 1 000 besøkende innom stasjonene dag to. Alle deltakerne fikk en gjennomgang av alt som vises ved de ulike stasjonene.

Temaer for stasjonene er, Kabel og kabelsystemer, luftnett, AUS og vedlikehold, stasjoner, brytere og vern, verktøy og utstyr, IT-leverandører og konsulenter og til slutt elbil, måler, avregning og SmartGrid. Første dag deles deltakerne inn i grupper, og de besøker syv stasjoner med ulike tema i 50-minutters økter. Dette gir gode muligheter for å kunne studere alle detaljer ved de forskjellige metoder og verktøy. Andre dag går man fritt, og kan oppsøke de utstillinger og fremvisninger en ønsker.

Arrangøren REN Metodedager ønsker å fokusere på selskap som utvikler nye, rasjonelle metoder og prosedyrer i forhold til bygging og vedlikehold av forsyningsnett. Besøkende kan se nyheter og nye arbeidsmetoder samt nytt verktøy under kyndig veiledning fra eksperter og utstillere. Utstyr for bygging, drift og vedlikehold av forsyningsnett demonstreres, og sikkert og trygt arbeidsmiljø settes i fokus.

Møre Trafo fra Sykkylven var godt representert her med salgs- og markedssjef Olav Dalsbotn og markedskoordinator Lisbeth Bråstad.

Etter all positiv omtale fra utstillere og besøkende kan vi alt nå gå ut med neste REN Metodedager som vil bli arrangert på samme sted, Drammen Travbane i tidsrommet 10. – 11. juni 2015, avslutter en fornøyd Fretheim.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen