Topmenu

Stor-Oslo må forsterkes og fornyes

–Kraftnettet i Stor-Oslo må rustes opp, dels fordi det er gammelt og dels fordi strømforbruket forventes å øke i fremtiden. Det vil gi folk bedre strømforsyning, frigjøre arealer og gi færre master i marka. Vårt beste estimat er at det må investeres rundt 1 milliard kroner i året over en periode på minst 15 år, sier prosjektleder Kyrre Nordhagen, i forbindelse med konseptvalgutredningen.

–Dagens anlegg er gamle. Flere av dem vil passere forventet levealder de nærmeste årene. Behovet for utskifting grunnet alder og slitasje er stort. Selv om forbruket ikke skulle øke, vil det på et tidspunkt bli nødvendig å ruste opp nettet fordi komponenter vil ryke. Å oppgradere nettet er derfor eneste løsning, sier prosjektleder Nordhagen. Samfunnets avhengighet av strøm har økt kraftig de senere årene. I Stor-Oslo har strømforbruket økt med 30 prosent siden 1990 uten vesentlige investeringer i sentralnettet.

–Forventet befolkningsvekst og nytt forbruk, som elbiler og varmepumper til erstatning for oljefyring, tilsier at strømforbruket vil øke i fremtiden. Nettet må forsterkes og fornyes for å møte fremtidens krav til sikker strømforsyning, byutvikling og klimaløsninger. –Tiltak som energieffektivisering og nye byggstandarder vil kunne bremse forbruksveksten. Det vil påvirke hvor raskt vi må forsterke nettet, men ikke fjerne behovet for å oppgradere det. Nesten alt strømforbruk i Oslo og Akershus en kald vinterdag forsynes via sentralnettet, fordi den lokale kraftproduksjonen er svært begrenset. Et tilfredsstillende sentralnett er forutsetningen for utvikling i regionen. Vi må derfor ha flere reserver i nettet for å opprettholde en like sikker strømforsyning som resten av landet, sier Nordhagen.

–Det må investeres rundt 1 milliard kroner i året over en periode på minst 15 år, sier prosjektleder Kyrre Nordhagen i Statnett, foto: Statnett.

–Det må investeres rundt 1 milliard kroner i året over en periode på minst 15 år, sier prosjektleder Kyrre Nordhagen i Statnett, foto: Statnett.

–Det gir rom for frigjøring av arealer, færre master i marka og mindre strømnett nær der folk bor. Det legger dessuten til rette for gunstige klimaeffekter og redusert lokal forurensing. Og så sikrer det folk trygg forsyning av strøm for fremtiden. Men alt henger sammen med alt. Skal vi høste gevinstene i prosjektet, må vi forsterke nettet i hele området for å kunne frigjøre arealer, sier Nordhagen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen