Topmenu

Store forventninger til et uvisst og utfordrende elkraftmarked

Forretningsideen til Otera Infra AS er å være en infrastrukturleverandør med hovedsatsing på kraftforsyning. De har en overordnet målsetting om å være blant de største og beste innen dette markedet. Derfor er det interessant å få et innblikk i hvordan de tenker å befeste sin posisjon i et marked som for tiden preges av både uvisshet og stor konkurranse.

Regjeringen fremmet i januar et forslag om at lærlinger skal være et kriterium i offentlige anbud. Selskapet satser allerede tungt på lærlinger, så hvis forslaget blir gjeldende, sier administrerende direktør Finn R. Johansen.

Regjeringen fremmet i januar et forslag om at lærlinger skal være et kriterium i offentlige anbud. Selskapet satser allerede tungt på lærlinger, så hvis forslaget blir gjeldende, sier administrerende direktør Finn R. Johansen.

– I elkraftmarkedet har vi aldri sett maken til investeringsvilje. Både innenfor produksjonsanlegg, i sentral-, regional- og distribusjonsnett får vi en boom fra 2015–2017, før det avtar litt i 2020. Der må vi være med. Ser vi på samferdsel, er det en stabil, stor utbyggingstrapp som varer hele forretningsplanperioden vår. Det gjelder både på vei, jernbane og luftfart, sier administrerende direktør Finn R. Johansen.

Han mener sentral- og regionalnettlinjer har høy markedsattraktivitet, og at Otera har god konkurransekraft på dette feltet, også på drift og vedlikehold. Men dette krever at man er mer stedlig representert. Man må være tilgjengelig for kunden til enhver tid for å kunne yte vakt og beredskap.

– Vi har en nysatsing i Oslo-området hvor vi satser mer på drift- og vedlikehold innen elkraft. Vi har lenge vært tungt inne på veibelysning og tunnelvedlikehold der, blant annet gjennom kontrakter med Statens vegvesen.

– Vi ser på Agder, Telemark og Vestfold som region sør, som har sin leder og sitt nedslagsfelt der. Så lager vi en drifts- og vedlikeholdsregion øst, som opererer fra Vestfold og østover mot svenskegrensa. Dette er et kjempemarked. Så vurderer vi markeder i vest, basert på Reiten-rapporten og den omstillingen vi ser kommer i bransjen. Da ser vi for oss en lokalisering et sted i Rogaland eller Hordaland, sier Johansen.

De er også åpne for å etablere seg andre steder i landet også, der de allerede driver utstrakt prosjektvirksomhet. Men foreløpig er de nevnte områder kjernemarkedet innen drift og vedlikehold.

– Det vi også tror kommer, er AUS – arbeid under spenning – hvor vi ser at kilokostnaden øker og nettselskapene blir mer og mer opptatt av å gjøre arbeid uten utkobling. Vi tror det er viktig å kunne tilby tjenester også på dette området. Det er klart at det er flere som vil konkurrere der, men bygger vi opp en grunnstamme som har alle godkjenninger til å gjøre den type arbeid, så vil vi være en viktig partner for nettselskapene. Det blir mer en type ambulerende virksomhet. Vi gjør dette i en viss grad i dag også, men vi ønsker å forsterke, utvikle og selge det mer inn i markedet, sier han.

Les mer i Volt nr 2 – 2015.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen