Topmenu

Store krav til kapasiteten i strømnettet

Den forestående oppgraderingen av Jærnettet er blant de største prosjektene i strømnettet i Rogaland i nyere tid. Oppgraderingen som Lyse Elnett skal utføre går over lange distanser, og berører både fire kommuner og andre nettselskaper. Tidlig og god informasjon er en sentral faktor for at prosessen skal bli vellykket.

Arbeidet skal skje på regionalnettet, som skal oppgraderes fra 50 til 132 kV. Prosjektet omfatter åtte trafostasjoner, ca. 50 km med luftlinje. Linja går fra Sandnes til Oppstad i Hå kommune, og går i tillegg til de to nevnte også gjennom kommunene Klepp og Time.

Lyse har heller ikke distribusjonsnettansvaret helt frem til kundene i hele denne regionen.

– Klepp Energi og Jæren Everk har distribusjonen i Klepp og Hå, og det gjør prosjektet noe mer utfordrende, i og med at de må gjøre investeringer i sitt nett, samtidig som vi gjør oppgraderinger i vårt, forteller Beate Rønneberg, som er Lyse Elnetts prosjektleder.

Det hun kaller et prosjekt-program vil gå over mange år, og antas å ikke være ferdig før mellom år 2025–2030. Og selv om Lyse startet med informasjonsarbeidet allerede i 2014, er man fortsatt på et svært tidlig stadium i prosessen:

– Meldingen gikk ut denne sommeren. NVE legger søknaden ut på høring, og basert på innspillene de får, vil de lage et utredningsprogram som vi kjører en konsekvensutredning på. Denne utredningen må følge den første konsesjonssøknaden, som etter planen skal leveres sommeren 2017. Vi deler opp prosjektet, for det er veldig mange stasjoner og linjeforbindelser som skal utbedres. Vi tar de viktigste flaskehalsene først, sier hun.

Det vil være en konsesjonsprosess på hver søknad de sender inn. Prioriteringen vil de ta litt etter hvert, ikke minst fordi det også er andre byggeplaner i området, blant annet på sentralnettet.

– Det nåværende nettet er aldrende, og er bygget på 50-, 60,- og 70-tallet, og utbedringen av Jærnettet er bare en del av planene Lyse Elnett har for regionalnettet i området. Vi kommer til å gjøre prosjekter ganske mange andre plasser også, forteller Rønneberg.

Det er mye som skjer i Rogaland-området, og Lyse ser at veksten i kapasitetsbehovet på strømnettet er i ferd med å komme tidligere enn prognosene tilsa for noen år siden. Man ser en tendens til at det brukes mindre strøm i kWh, men at effekten er høyere.

Samtidig er forbruksmønsteret er også sterkt endret siden det eksisterende nettet ble bygget etter datidens behov, med elbiler, induksjonsovner og rask oppvarming av vann, for å nevne noe. Og i dagens effektive samfunn skal alt helst skje raskt, noe som også stiller store krav til kapasiteten i strømnettet. Man bygger nå for at det alltid skal være stabil strømleveranse, også selv om det skulle oppstå feil i deler av nettet.

– Vårt primære ønske med prosjektene er at forsyningssikkerheten er på topp. Vi vil også tilrettelegge for fornybar energi, at plusskunder kan tilby egenprodusert strøm tilbake til nettet, og også legge til rette for verdiskapning, der vi har mulighet til å knytte til nye store næringslivskunder når behovet oppstår, forteller prosjektlederen.

I dag har Lyses nett en oppetid på solide 99,9986 %. Men med kravene som er nevnt ovenfor, er det nødvendig å bygge ut for å opprettholde dette gode tallet.

Les mer i Volt nr 5 – 2016

Beate Rønneberg, Lyse Elnetts prosjektleder.

Beate Rønneberg, Lyse Elnetts prosjektleder.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen