Topmenu

Store omveltninger for energisektoren

Software-selskapet Enoro har i nærmere 25 år utelukkende jobbet med og fulgt det mest avanserte energimarkedet i verden: Norden. Konsernsjef Anders H. Lier tror fremtiden byr på store omveltninger for energisektoren slik vi kjenner den i dag. Ny teknologi, nye aktører og tjenester, og behov for et endret kundeperspektiv når strøm skal bli et høyinteresseprodukt, er sentrale elementer.

Enoro, etablert i Dale i Sunnfjord, lager løsninger for smart energi, og det betyr at de følger smarte målere, smarte nett og utrullingen av alt som er knyttet til økosystemet rundt dette. De har i dag 300 ansatte, 400 kunder på tvers av Europa, og 15 millioner målepunkter i sine løsninger. Selskapet har store fotavtrykk i Norge, Sverige og Finland, mens den største kunden er en nederlandsk aktør med over 4 millioner målepunkter.

Finland var et av de første landene med full dekning på smarte målere. Det siste året har Enoro jobbet med et verktøy som akkurat er lansert, hvor de hver time har kvernet data fra en million smarte målere i sanntid, og analysert hva man kan gjøre med disse.

– En av de store tingene som kommer fremover, er produksjon av tjenester som kommer ut av smarte målere, smarte nett og smarte hjem. Jeg tror at vi nærmest kommer til å se en revolusjon. I dag vil du og jeg tenke at strøm er et lavinteresseprodukt, men jeg er helt overbevist om at fremtidens energikunde vil se at strøm er en livsstil, og et økosystem av tilleggsprodukter. Jeg tror vi vil komme til å se en helt ny strømkunde, som vil ha et annet perspektiv på energi enn vi har i dag, forteller Anders H. Lier.

En del banebrytende teknologitrender treffer bransjen nå. Lier har tidligere jobbet i andre bransjer: bank, finans og forsikring. Han ser at det som traff disse sektorene for en del år siden, treffer energisektoren nå.

– Man har helt ny teknologi, internet of things, mobilitet, sosiale medier og gamification. Man ser banebrytende innovasjon og forretningsmodeller. Vi har i dag allerede nederlandske kunder som selger strøm per dag. Du kan få kjøpt strøm per elektronisk enhet. Og det kommer nye aktører som vi selge strøm. IKEA selger jo solcellepaneler i Tyskland. Hva kommer Google og Amazon til å gjøre? Kommer de til å tilby strømprodukter? I tillegg får vi en digitalisering, og et stort behov for analyser av big data, sier han.

Det er ingen enkel oppgave å håndtere de store mengdene data som vil bli samlet inn.

– Å håndtere data kan gjøres på flere måter: Man kan samle inn, så må man få innsikt, og deretter handle ut fra innsikten. Det er ikke gitt at alle 170 energiverkene i Norge, mange av dem små, har kompetanse og ressurser til å gjøre dette. Jeg tror det er viktig at vi tar ansvar for å skape verktøy som gjør det lett å ta beslutninger. Jeg kan gi et eksempel: Vi har nå etter ett år 500 millioner informasjonselementer i databasen vår. Det kreves avanserte algoritmer og en forståelse av data og systemer for å håndtere dette. Det vi gjør, er å definere klare forslag til beslutninger ut fra dataen vi kverner.

– Jeg tror energiselskaper har to viktige gjøremål fremover: De må fokusere på å vinne kundenes hjerte og hjerne, og de må ha en radikal kostnadsreduksjon. Jeg tror du kan bruke big data til å understøtte begge to. Vi har brukt big data på kundesegmentering, omsetning av kunder, kundelønnsomhet, men også på hvor mye du laster inn fra nettet, og hvordan man styrer balansen i nettet. Og da kan man jo styre dette ut fra for eksempel effekttariffer, for å unngå investeringer, og prøve å fordele toppene i nettet utover, som man ikke har hatt mulighet til tidligere, forklarer Lier.

Les mer i Volt nr 9-2015

– En av de store tingene som kommer fremover, er produksjon av tjenester som kommer ut av smarte målere, smarte nett og smarte hjem. Jeg tror at vi nærmest kommer til å se en revolusjon, sier konsernsjef Anders H. Lier i Enoro.

– En av de store tingene som kommer fremover, er produksjon av tjenester som kommer ut av smarte målere, smarte nett og smarte hjem. Jeg tror at vi nærmest kommer til å se en revolusjon, sier konsernsjef Anders H. Lier i Enoro.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen