Topmenu

Storkontrakt til Infratek

Det er forretningsområdet Sentral Infrastruktur som har blir tildelt en avtale med Statnett SF med design og bygging av større transformatorstasjon.

Transformatorstasjon er lokalisert i Arendal, og arbeidet vil starte opp umiddelbart og planlegges å være ferdigstilt ved utgangen av 2014. Avtalen beregnes til å være verdt 120 millioner kroner. Kontrakten er strategisk viktig for Infratek, og representerer et viktig steg i posisjoneringen av forretningsområdet Sentral Infrastruktur som en totalleverandør innen høyere spenningsnivåer i det nordiske markedet for kritisk infrastruktur.

Dette er første gang Infratek får en kontrakt innen nybygging av transformator-stasjoner for Statnett, og kontrakten er et gjennombrudd for Infratek på høyere spenningsnivåer i Norge. Infratek har lang erfaring fra denne type prosjekter i Finland mot selskapet Fingrid, og har bygget transformatorstasjoner for Svenska Kraftnät i Sverige.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen