Topmenu

Storkontrakt til Infratek

Rammeavtalen med Vattenfall Eldistribution AB innebærer at Infrateks forretningsområder Lokal Infrastruktur og Sentral Infrastruktur skal levere lokalnettsprosjekter i Vattenfall sine områder i Stockholm, Bergslagen, Uppland, Roslagen og Götaland Sydøst, Götaland Nordøst, Götaland Sydvest, Götaland Nordvest.

Garanterte volumer i rammeavtalen har en årlig verdi på ca. 70 millioner. Selskapet bedømmer potensialet til å være 30-40 prosent høyere. Videre gir kontrakten Infratek mulighet til å levere prosjekter innen regionalnettslinjer og regionalnettsstasjoner i Vattenfalls nett i Svealand og Götaland. Avtaleperioden er fra januar 2014 til desember 2016 med ytterligere ett års opsjon.

–Avtalen er svært viktig for vår vekststrategi. Vi jobber hardt for å ekspandere ytterligere, og tilliten fra Vattenfall styrker vårt omdømme og vår posisjon som arbeidsgiver, sier Anders Ericsson, salgssjef for infrastruktur i Infratek.

–Avtalen er svært viktig for vår vekststrategi. Vi jobber hardt for å ekspandere ytterligere, og tilliten fra Vattenfall styrker vårt omdømme og vår posisjon som arbeidsgiver, sier Anders Ericsson, salgssjef for infrastruktur i Infratek.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen