Topmenu

Større kapasitet i eksisterende trasé

ACCR er en ny type line som nå skal introduseres og markedsføres for det nordiske markedet. 3M anser at det primære bruksområdet for denne linen vil være der man ønsker en økt overføringskapasitet samtidig som eksisterende traseer og master benyttes . I Norge har de inngått samarbeid med VP metall, og utviklingsarbeidet får nå støtte fra Innovasjon Norge.

ACCR står for Aluminum Conductor Composite Reinforced, og er utviklet og har vært installert i USA siden rundt år 2000. I 2007ble produktet presentert for det europeiske markedet, hvor det er blitt gjort studier og installasjoner, før man i 2010 startet arbeidet med å vurdere det for Norden.

Linen, som er mest relevant for spenningsnivået for transmisjon på sentralnettet, er definert som en høytemperert line. Vanligvis tåler linene 80 grader, men på ACCR kan man kjøre opp til 210 grader på drift. Energioverføringen kan derfor økes betraktelig.

Linen består av en aluminium/kompositt kjerne omspunnet med aluminiums ledere hvor kjernen er primært det unike og erstatningen for det tradisjonelle stålet.

Harald van der Horst, som er Market Development Manager Nordic, High Voltage & ACCR hos 3M, forteller at det er gjort en grundig vurdering:

– Vi har gjort flere vurderinger og analyser både på produktet og marked i tillegg til rene markedsundersøkelser. Vi har funnet flere forhold hvor ACCR skiller seg ut fra produktløsningene som brukes i dag og hvor vi klart mener ACCR kunne ha vært den mest optimale løsning. Vi tror ACCR kan være en optimal løsning innen noen områder hvor økt overføringskapasitet, redusert total kostnad og ønske om å beholde eksisterende master står sentralt. I dette ligger også utviklingsarbeidet vi har startet med VP metall / Innovasjon Norge for å tilpasse VP metall armaturer til ACCR linen.

Vi tror ACCR kan være en optimal løsning innen noen områder hvor økt overføringskapasitet, redusert total kostnad og ønske om å beholde eksisterende master står sentralt, sier Harald van der Horst, som er Market Development Manager Nordic, High Voltage & ACCR hos 3M.

Vi tror ACCR kan være en optimal løsning innen noen områder hvor økt overføringskapasitet, redusert total kostnad og ønske om å beholde eksisterende master står sentralt, sier Harald van der Horst, som er Market Development Manager Nordic, High Voltage & ACCR hos 3M.

Les mer i Volt nr 7 – 2014

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen