Topmenu

Storsatsing på vannkraftutbygging i Albania

–Vi har lang erfaring med å utforme tunneler og fjellrom som skal tåle høy belastning og ha ulike bruksområder over lang tid, sier Lorenzo Lona, divisjonsdirektør Energi for Sweco i Norge, foto: Sweco.

–Vi har lang erfaring med å utforme tunneler og fjellrom som skal tåle høy belastning og ha ulike bruksområder over lang tid, sier Lorenzo Lona, divisjonsdirektør Energi for Sweco i Norge, foto: Sweco.

Sweco skal stå for utforming og kontroll av tunneler og anlegg i fjellet når et nytt
vannkraftverk skal bygges i Albania. Kunden er Devoll Hydropower, et selskap som er
heleid av Statkraft. Verdien på oppdraget er på om lag 56 millioner kroner.

–Vannkraftverket vil styrke Albanias tilgang på elektrisitet betydelig, og øker andelen fornybar
energi. For Swecos del er dette et oppdrag der vi virkelig får vist frem vår spisskompetanse. Vi
har lang erfaring med å utforme tunneler og fjellrom som skal tåle høy belastning og ha ulike
bruksområder over lang tid, sier Lorenzo Lona, divisjonsdirektør Energi for Sweco i Norge.

Oppdraget innebærer at Sweco skal prosjektere tiltak som forsterker grunnen, og sikre varig
stabilitet i tunneler og fjellrom. Vannet i det nye anlegget skal ledes fra en 150 meter høy dam
via en 10 kilometer lang tilløpstunnel ned til en kraftstasjon inne i fjellet. Vannet skal deretter
ledes gjennom en utløpstunnel til elven Devoll River. De to anleggene inne i fjellet utfyller
hverandre, og vil huse en transformatorstasjon og vannkraftturbiner.

Swecos arbeid starter i mai 2014 og vil pågå i tre år. Det nye kraftverket får en effekt på 177
MW og skal være klart til å tas i bruk i slutten av 2018.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen