Topmenu

– Stort behov for samarbeid i energibransjen

På Energiforum 2014 talte en engasjert Trygve Kvernland til sine egne. Han beskrev bransjens særtrekk, og kom med tanker om et betydelig behov for endringer i driftsform og organisering. Vi fikk NTEs nettsjef til å utdype det klare budskapet.

Du sa i foredraget at energibransjen er «mett og lat». Hva mener du med det?

– Det er en uærbødig beskrivelse som er satt på spissen først og fremst for å vekke forsamlingen. Det jeg mener er at energibransjen har hatt gode tider over mange tiår. Derfor har vi kanskje fremstått som for lite sultne på utvikling. For lite innovative og for opptatte av å dyrke videre det vi har hatt suksess med tidligere. For utenforstående virker vi kanskje litt bakpå i forhold til resten av verden, sier Trygve Kvernland.

Tror du dette kan ha sammenheng med at bransjen du representerer har to ulike perspektiver: både forvaltning og forretning?

– Ja, absolutt. Men det er fullt mulig å være sulten og rask, selv om du jobber med forvaltning. God forvaltning skal være preget av et langsiktig perspektiv, tålmodige penger og fokus på utvikling av kostnadseffektive produksjonsprosesser. Forretning er i langt større grad preget av en kort tidshorisont, korte penger og rask omstilling i takt med endringer i markedsbehov. Det kan oppstå problemer når disse to ulike perspektivene blandes. Vi har til tider hatt en tendens til å gjøre det i energibransjen. I slike situasjoner blir vi halvgode både på forvaltning og i forretning.

Og der mener du energibransjen har store utfordringer fremover?

– Jeg tror dette skillet er viktig. Det er én type forretningslogikk innenfor rasjonell forvaltning av for eksempel Nett-Norge, og en annen type logikk som ligger bak en markeds- og forretningsorientert virksomhet. Så vi bør rendyrke de to bena, sier han.

Les mer i Volt nr 6 – 2014

Bransjen er veldig ordentlig – trolig en av de ryddigste i Norge. Det skyldes nok at vi forvalter en gave. Vi har fått en konsesjon som gjør at vi får ivareta energidistribusjonen i et område, og den oppgaven utfører de aller fleste selskapene på en samvittighetsfull og god måte, sier NTEs nettsjef Trygve Kvernland.

Bransjen er veldig ordentlig – trolig en av de ryddigste i Norge. Det skyldes nok at vi forvalter en gave. Vi har fått en konsesjon som gjør at vi får ivareta energidistribusjonen i et område, og den oppgaven utfører de aller fleste selskapene på en samvittighetsfull og god måte, sier NTEs nettsjef Trygve Kvernland.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen