Topmenu

Strømlinjeformet og effektiv viklingsproduksjon

Vi besøkte Voith Hydro Sarpsborg for rundt et år siden. Da var de ferdige med det flotte og romslige nybygget sitt, men hadde ikke kommet helt på plass. Foruten en statusoppdatering har vi snakket med dem om arbeidsoppgaver, behovet for opplæring og viktigheten av bred, lokal kompetanse.

Pål Heine Torp, markedssjef for Voith Hydro i Sarpsborg, hva er status nå?

– Nå er alt ferdiginstallert: arbeidsstasjoner, maskiner, kraner er innkjørt og i orden. Vi har innført 5S og Lean-systemer, OPEX – operational excellence – som det heter i Voith. Dette er forbedringsprosesser som vi kommer til å jobbe med kontinuerlig for å redusere nedetid og dødtid, og kvalitetssikring av komponenter og service.

– Er det tatt hensyn til miljø i disse systemene?

– Ja, det er det definitivt. Og ikke minst HMS. Voith har stort fokus på dette, sier Torp.

– Hvilket arbeid utfører dere i de nye lokalene her?

– I det nye verkstedet driver vi en strømlinjeformet og effektiv viklingsproduksjon. Vi har oppgradert i nye maskiner og nytt utstyr for å verifisere kvaliteten, men også for å møte de nye standardspesifikasjonene som ligger i NGTR fra Statkraft og Vattenfall, forteller Stig Atle Lauritzen, som er elektroteknisk ansvarlig for verksted og laboratorium.

– Vi har gjort verkstedet så tilrettelagt som overhodet mulig, med overtrykk, rent og ryddig lokale, med tanke på at det er et høyspentviklingsrom. Vi lærer opp og instruerer personellet til å tenke likt for å ivareta kvaliteten, sier han.

– Hele bransjen er jo opptatt av rekruttering. Hvordan er det med lærlingejobber hos dere?

– Vi trenger å utdanne personell til viklingsproduksjonen. Vi klarer å ivareta den faglige og tekniske kompetansen de skal ha gjennom en kontinuerlig opplæringsplan der vi gjennomgår alle detaljer som trengs for å bli en høyspentvikler i generatorfaget. Dette resulterer i et fagbrev etter en bestått fagprøve. Vi lever stort sett av det norske servicemarkedet, så variasjonen av typer, størrelser og spenningstyper er stor og ganske uforutsigbar. Derfor må vi hele tiden avveie hva som er gjeldende for bedriftens arbeidsoppgaver opp mot lærlingenes egenskaper. Det er en evig problemstilling å måtte lære opp viklere etter det man har i hus. Da blir det ofte en vid opplæringsplan, sier Lauritzen.

– Har dere kontakt med fagskoler og utdanningsinstitusjoner?

– Ja, vi jobber kontinuerlig opp mot fylkeskommunen og de videregående skolene i distriktet for å få tak i gode elever som har lyst til å jobbe med dette. Faget må markedsføres, og det gjør vi direkte mot elevmassen. Det er en såpass liten nisje, så krever det litt av oss. Vi er til stede på fagdager og har besøk av skoler her, forteller Pål Heine Torp.

– Og så har vi elever som har arbeidsuker her, utfyller Stig Atle Lauritzen.

Voith Hydro Sarpsborg er også opptatt av å være til stede for kundene gjennom å ha en bred, lokal kompetanse:

– Selv om vi har bygget en ny, fin viklingsfabrikk som oppfyller alle tekniske krav, så har vi fremdeles fokus på å bruke produktet og kvaliteten til nødreparasjoner, og å hjelpe kunder som opplever havari, sier Lauritzen.

– Og derfor legger opplæringsplanen vår opp til at vi skal ha en god teknisk kompetanse og bred faglig viten på alle typer viklinger, siden service- og ettermarked er vår primære målgruppe, sier Torp.

– Vi har muligheter til å agere raskt, nødreparere viklingen for å få den på lufta mens man lager en ny vikling. Dette kan redusere nedetiden mye, og man kan ta stoppen på et egnet tidspunkt. Vi kan også gjøre småskalaproduksjon på reservevikling. Dette er en mulighet fordi vi er en lokal aktør. I og med at vi er vant til å jobbe med service, har vi den erfaringen og kunnskapen som skal til for å gjøre den typen engineering, selv om underlaget ofte er begrenset på gamle generatorer. Det er ikke alltid man finner tegningene, sier elektroteknisk ansvarlig.

Les mer i Volt nr 2 – 2015.

 

– Selv om vi har bygget en ny, fin viklingsfabrikk som oppfyller alle tekniske krav, så har vi fremdeles fokus på å bruke produktet og kvaliteten til nødreparasjoner, og å hjelpe kunder som opplever havari, sier Stig Atle Lauritzen, elektroteknisk ansvarlig for verksted og laboratorium og Pål Heine Torp i Voith Hydro Sarpsborg.

– Selv om vi har bygget en ny, fin viklingsfabrikk som oppfyller alle tekniske krav, så har vi fremdeles fokus på å bruke produktet og kvaliteten til nødreparasjoner, og å hjelpe kunder som opplever havari, sier Stig Atle Lauritzen, elektroteknisk ansvarlig for verksted og laboratorium og Pål Heine Torp i Voith Hydro Sarpsborg.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen