Topmenu

– Summen av en villedet politikk

I nyttårstalen 2001 erklærte daværende statsminister Jens Stoltenberg at tiden for store vannkraftutbygginger i Norge var over. Småkraft og grønne sertifikater skulle kjennetegne den nye politikken. Frode Valla, nettsjef i Helgeland kraft, er ikke sikker på at de som var med på å bestemme den gangen, visste hva de gjorde.

I regjeringens første Soria Moria-avtale ble elven Vefsna vernet. Et planlagt kraftprosjekt fra Helgeland kraft og Statkraft ble skrinlagt.

– Det ville vært en skånsom utbygging med potensiale for 1500 GWh, og produksjonsprofilen ville sikret en god del vinterkraft. De som søkte om konsesjon til sidevassdrag i Vefsna, ligger også på vent. Konklusjonen er at det over hele Helgeland er konsesjonssøkt ca. 1340 GWh småkraft, som stort sett kan drive produksjon i mai–juni og litt om høsten. Om vinteren vil de stort sett stå alle sammen, sier Frode Valla.

Han sier at en slik utbygging nesten ikke ville ha vært synlig i terrenget, og det ville fortsatt ha vært vann i elva. Prosjektet var sammenlignbart med elvekraftutbyggingen som har vært i både Namsen og Orkla.

– Vårt planlagte kraftverk med effekt på ca. 1500 GWh ville trenge en 132 kV-linje til ca. 30 millioner kroner. For å transportere de 1340 GWh fra småkraftverkene må vi investere i nett for 1,8 milliarder kroner. Dette setter galskapen litt i perspektiv.

Direktoratet for naturforvaltning har ifølge Valla i ettertid uttalt at vernet av Vefsna ikke burde vært innført, når man ser dette opp mot småkraftutbyggingen på Helgeland.

– Man skulle ha bygget mye mer miljø- og naturskånsomt enn å ta hver en fjellbekk. Det er også gjort ganske brutalt mange steder, med stygge sår i landskapet. Noe gror kanskje igjen, men dette er ingen god reklame for kraftbransjen, sier han.

– Vårt planlagte kraftverk med effekt på ca. 1500 GWh ville trenge en 132 kV-linje til ca. 30 millioner kroner. For å transportere de 1340 GWh fra småkraftverkene må vi investere i nett for 1,8 milliarder kroner. Dette setter galskapen litt i perspektiv, sier Frode Valla nettsjef i Helgeland Kraft.

– Vårt planlagte kraftverk med effekt på ca. 1500 GWh ville trenge en 132 kV-linje til ca. 30 millioner kroner. For å transportere de 1340 GWh fra småkraftverkene må vi investere i nett for 1,8 milliarder kroner. Dette setter galskapen litt i perspektiv, sier Frode Valla nettsjef i Helgeland Kraft.

Les mer i Volt nr 7 – 2014

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen