Topmenu

Ta i bruk AUS

Ragnar Skogdalen brenner for AUS – arbeid under spenning. I USA har dette vært en velbenyttet arbeidsmetode i flere generasjoner, men i Norge har det ikke vært regnet som trygt nok. Skogdalen er en erfaren ressursperson innen fagfeltet, og mener gevinstene er så store, at norske nettselskaper ikke kan la være å ta AUS i bruk.

Han startet karrieren i Betonmast i 1979, og var med på å bygge en del av Sima–Dagali-linja på Hardangervidda.

– Jeg har jobbet med alle spenningsnivåer som finnes i Norge. Dette drev jeg med i mange år, men så fikk jeg familie etter hvert, og ønsket litt mindre reising. Jeg var noen år på en fabrikk, men trivdes ikke med stemplingsur. I 1994 tok jeg en ringerunde, og fikk napp hos Trøgstad e-verk, forteller Skogdalen.

– Da hadde jeg vel sett for meg å være ferdig med reisevirksomheten, men på slutten av 90-tallet ble dette med entreprenørskap veldig aktuelt, og Trøgstad e-verk måtte gjøre det samme. Så da ble Trøgstad el-tjenester stiftet. I 1996 begynte vi med AUS her i Trøgstad. E-verkssjefen Harald Thomassen så potensialet i dette. Vi ble veldig gode, begynte å markedsføre oss, og selge det til andre nettselskaper. Sjefen hadde ivret for dette siden 70-tallet, og så vel at vi var en ganske ung montørstab, og muligheten for at vi kunne se dette annerledes enn andre.

Men de unge montørene var skeptiske, og ville ikke. Men Thomassen ga ikke opp:

– Harald visste råd, og en god del folk reiste til Frankrike på studietur. Der fikk vi se all type AUS både på film og i praksis. Da reiste vi hjem, var vi 100 % sikre på at dette var trygt å jobbe med. Vi startet med kursing, og etter hvert oppgaver i eget nett for å øve. Så ballet det på seg: Vi kjøpte Norges første AUS-lift og Skandinavias eneste testanlegg for AUS-utstyr i 2000, minnes Skogdalen.

Han fikk tidlig ansvaret for å kurse AUS-montører, og etter hvert totalansvar for test av utstyr. Dette medførte mange gode kontakter og studieturer i utlandet.

– På midten av 2000-tallet ble det en forandring. Kommunen solgte entreprenørselskapet, og jeg gikk til Hafslund Entreprenør AUS AS som fagleder for AUS. Etter hvert ble jeg fagsjef innen samme område i Infratek Entreprenør AS. I den tiden bygde vi opp Infratek-skolen på Sørum, og jeg fikk ansvaret for AUS-kursing. Men eierne ville ikke lenger at vi skulle teste AUS verktøy for konkurrenter, og da ville de selge ut den biten. Da sa jeg til ledelsen, at om ingen andre kjøpte testanlegget i Trøgstad, var jeg interessert. I mai 2012 satte jeg i gang det nye selskapet Live Work Consult AS.

Hovedgeskjeften var AUS, men mot slutten av oppstartsåret skjønte han at AUS fortsatt ikke var stuerent etter 30 år, så for å kunne leve av det, måtte han begynne å selge AUS-utstyr. Han har nå flere agenturer, og tilbyr et bredt spekter av produkter.

– Du brenner for å gjøre AUS mer aktuelt. Selv om det er gått 30 år, og mange fortsatt er restriktive, har det skjedd en endring?

– Jeg har kjørt ulike AUS-kurs, og fellesnevneren er, at alle unge montører bare ser fordeler med å jobbe AUS. De kan ikke fatte og begripe hvorfor man ikke kan gjøre mer av dette. De føler at de er herre over situasjonen. Yngre montører er sultne på å lære mer AUS, men det er bremseklosser i organisasjonene som setter en stopper for det. Det er lettvint å gjøre som man har gjort i alle år, men selskapene tenker ikke på kundene når de tyr til mange unødvendige strømstanser. Det er bare snakk om rett kunnskap og verktøy, mener Ragnar Skogdalen.

Les mer i Volt nr 8-2015

– Det er viktig at testing/kontroll av AUS utstyret blir høyere prioritert og bedre dokumentert, og på lik linje med utlandet. Det er god sikkerhet og HMS sier,  Ragnar Skogdalen i Live Work Consult AS.

– Det er viktig at testing/kontroll av AUS utstyret blir høyere prioritert og bedre dokumentert, og på lik linje med utlandet. Det er god sikkerhet og HMS sier, Ragnar Skogdalen i Live Work Consult AS.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen