Topmenu

Tag Archives | featured

Skal bytte 22 000 stk HQL armaturer til LED for Bymiljøetaten i Oslo kommune

Nettpartner Drift, avdeling Oslo skal bytte 22.000 stk. HQL armaturer til LED for Bymiljøetaten i Oslo kommune. Den største delen av utskiftningsavropene er utenfor bykjernen i boligstrøk, men det vil også være noe utskiftning på wirestrekk og på stolper i sentrum. To kontrakter fra kommunen Den første avtalen er en Armaturavtale hvor Oslo kommune inngikk […]

Continue Reading 0

Nå legges strømkabelen til Tyskland

Leggingen av en undersjøisk strømkabel mellom Norge og Tyskland har startet. De første meterne er lagt på sjøbunnen i Vollesfjord i Vest-Agder. Den nye kabelen, NordLink, vil være en av verdens lengste undersjøiske strømkabler når den er ferdig og vil for første gang knytte det norske og det tyske strømnettet direkte sammen. Hele forbindelsen vil […]

Continue Reading 0

Eidsiva Vannkraft AS overtar driftsoppgaver for GLB

Styret i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) har fattet vedtak om overføring av driftsoppgaver til Eidsiva Vannkraft AS. Det innebærer at de ansatte i GLB overføres til Eidsiva Vannkraft 1. juli 2017. Overføringen er behandlet i styret i Eidsiva Vannkraft. Hensikten med samordningen av organisasjonene er å utvikle fagmiljøer og ta ut synergier ved den […]

Continue Reading 0

TrønderEnergi blir større

Kvikne og Rennebu Kraftlag overdrar virksomhet til TrønderEnergi. På et ekstraordinært årsmøte i Kvikne og Rennebu kraftlag (KRK) ble det bestemt å overdra nett- og strømsalgsvirksomheten i KRK til TrønderEnergi. Transaksjonen skjer til markedspris, og partene er enig om at beløpet ikke offentliggjøres. Samtlige ansatte i Kraftlaget som er en del av overdragelsen er sikret videreføring […]

Continue Reading 0

Færre leverandørskifter i første kvartal 2017

Det ble gjort 23% færre leverandørskifter for husholdninger i første kvartal 2017 enn for tilsvarende periode i 2016. NVEs beregninger for 1. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 84 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. Blant næringskundene ble det foretatt 18 200 leverandørskifter i 1. kvartal 2017, som er 6 % lavere sammenlignet med tilsvarende […]

Continue Reading 0

Bygger Norges største vindpark

Otera står for alt det elektriske arbeidet når Norges største vindpark bygges i Egersund. Ingen andre norske vindparker vil produsere like mye energi som Egersund vindpark når den står ferdig i desember 2017. Nesten 400 GWh er nok til å dekke det årlige strømbehovet til 20.000 husstander. På oppdrag fra Veidekke bygger Otera et internt […]

Continue Reading 0

Agder Energi satser i Tyskland

Agder Energi har gjennom satsingen i det tyske kraftmarkedet fått tilgang til børsene som håndterer forvaltning av fornybar energi og optimering av desentral produksjon samt forbrukerfleksibilitetsmarkedene. – Tyskland har de senere årene jobbet målrettet for å få mer fornybar energi inn i kraftnettet. For oss er vannkraften grunnleggende for å få mer fleksibel kraft til […]

Continue Reading 0

Utvider vindparken i Norge med 40 MW

Vindparken Midtfjellet utvides med 11 Nordex-turbiner av typen N117 med en nominell effekt på 3,6 MW Den installerte kapasiteten til parken økes dermed med 40 MW til hele 150 MW. –Vi ser frem til å kunne utvide det vellykkede samarbeidet med våre norske partnere. De siste månedene har vist hvilken verdiskapning det er mulig å […]

Continue Reading 0

Vurderer felles produksjonsselskap på Vestlandet

BKK ser på muligheten for å etablere et felles produksjonsselskap på Vestlandet sammen med Hydro og SFE. Selskapet kan bli en av de største vannkraftprodusentene i Norge. BKK og SFE inngikk tidligere i vår en intensjonsavtale om å utrede et felles vannkraftselskap med delt ansvar, noe som innebærer at morselskapene vil bestå, men at kraftstasjonene […]

Continue Reading 0

Inviterer energibransjen til fagsamling

Hvilke kompetansekrav gjelder Leder for sikkerhet? Hvordan sikrer du at ditt utenlandske personell har kompetansen de trenger? Hvilke utfordringer har energibransjen med ekomnett? Kjenner du til kravene for anleggskonsesjon og søkeprosessen? Bruker du Sikkerhetskort.no? Møt blant annet DSB, NVE og NEK når Trainor inviterer til fagsamling for energibransjen. -Bransjen har etterspurt en fagsamling og kommet […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen