Topmenu

Tag Archives | featured

Energimerk boligen din

Fra 1.januar i år er det enkelt og gratis å skaffe seg en energiattest som viser hvor energieffektiv bolig du har. Fra 1. juli i år er energimerking obligatorisk ved salg og utleie av boliger og andre bygninger.

Continue Reading 0

Hallene fylles

Eliaden 2010 er i ferd med å fylles opp. Det er per i dag 260 påmeldte og vi er godt i gang med å tegne ut utstillingen. Utstillerne har allerede fått tegninger over sine stands, nummer og plassering. 


Continue Reading 0

Gir konsesjon til fire nye vindkraftverk

NVE sier ja til fire vindkraftverk i Bjerkreim og Hå kommuner i Rogaland. Produksjonsforholdene i disse prosjektene er etter NVEs vurdering meget gode. Vindkraftverkene vil kunne produsere omlag 1,4 TWh, tilsvarende forbruket til 70 000 husstander. Produksjonen i de fire prosjektene tilsvarer omtrent den samme vindkraftproduksjonen som er i drift i Norge. Konsesjonene som nå er gitt legger til rette for å nå målsettingen om fornybar energi i Norge, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Continue Reading 0

Kan spare 12 TWh i bygg innen 2020

En ny rapport utarbeidet av SINTEF Byggforsk i samarbeid med Lavenergiprogrammet og Byggenæringens Landsforening, viser at Norge kan spare 12 TWh i bygg innen 2020. Dette tilsvarer årlig energibruk i 600.000 boliger. For at dette potensialet skal bli utløst påpeker rapporten at de økonomiske insentivene må økes kraftig.

Continue Reading 0

Inngår milliardkontrakter på vind i Norge

Siemens i Norge har undertegnet avtaler med Jæren Energi og Nordkraft Vind som til sammen innebærer leveranser og drift av 43 vindturbiner. Avtalene er en milepæl for satsning på vindkraft for Siemens i Norge, og har en samlet verdi på inntil en milliard kroner.

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen