Topmenu

Termografi for energibransjen

Tirsdag 9. februar 2016 inviter Megger AS til fagdag for energibransjen med fokus på termografering. Vi har leid en stor sal på det nye Science Senteret Inspiria i Sarpsborg og stiller med flere interessante foredragsholdere.

Drone ekspert fra Hålogaland Kraft

Fra HLK kommer Ingeniør Lars Sletten som har omfattende erfaring med dronebasert, visuell inspeksjon av anlegg innenfor elforsyningen. HLK var første elverk i landet med tillatelse til å operere droner (RPAS) kommersielt. Lars er tidligere pilot og har unik erfaring med termografering fra droner som han vil dele med oss under vårt seminar.

Senior instruktør fra Trainor

Fra Trainor stiller Senior Instruktør innen elektrotermografi Steinar Nilsen. Trainor holde Level 1 sertifiserte kur i termografi og Steinar skal holde et foredrag med praktisk vinkling med tips og råd om termografering av ulike komponenter og applikasjoner innen energibransjen.

IR kamera ekspert fra England

Termokameraspesialist Greg Ward kommer fra SatIR fabrikken i UK for å holde et foredrag om termografering av høyspentlinjer, transformatorer og feilsøking på elektriske anlegg med infrarødt kamera. Vi har allerede mange påmeldte men fortsatt plasser ledig for de som kunne tenke seg å delta. Oppstart klokken 9:00 med antatt varighet til kl. 15:00.

Se Megger sine nettsider for agenda og prisinformasjon: www.megger.no.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen