Topmenu

Tid for store rehabiliteringer

For å møte en kommende eldrebølge i norsk vannkraft bruker Statkraft 12 milliarder kroner på å ruste opp vannkraftverkene i Norge og Sverige.

Eldrebølgen vil gi et kostnadshopp til reinvesteringer i norsk og svensk vannkraft i årene som kommer. Bare i 2014 skal Statkraft reinvestere om lag to milliarder kroner i Norge og Sverige, og det årlige beløpet øker til 2,8 milliarder kroner i 2016. Til sammen planlegges reinvesteringer for vel 12 milliarder kroner i perioden 2014-2018.

I Norge vil det årlige vedlikeholdsbudsjettet, som omfatter prosjekter med kostnader på mindre enn 300 millioner kroner, øke med nærmere 40 prosent fra 2014 til 2016. Fra 2016 og frem mot 2020 vil kostnadene beløpe seg til rundt 1,25 milliarder kroner per år i Norge.

Utvidelsen av Nedre Røssåga kraftverk i Hemnes kommune føyer seg inn i rekken av store investeringer i norsk vannkraft de nærmeste årene, foto:Statkraft.

Utvidelsen av Nedre Røssåga kraftverk i Hemnes kommune føyer seg inn i rekken av store investeringer i norsk vannkraft de nærmeste årene, foto:Statkraft.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen