Topmenu

Tildelt rammeavtale med BKK for 60 millioner

ABB har signert en avtale med BKK Nett AS for levering av produkter og systemer som vil bidra til pålitelig strømforsyning i Bergens-regionen.

Rammeavtalen med BKK Nett ble signert i Bergen i juni og vil kunne få en totalverdi på rundt 60 millioner kroner. Den innebærer levering av vern og kontrollanlegg på 132, 300 og 420 kV, som BKK skal benytte på sine transformatorstasjoner. Avtalen har en varighet på tre år med opsjon på to pluss to år.

- Dette er en kontrakt vi er veldig stolte av og som representerer en styrking av et allerede tradisjonsrikt og tillitsfullt forhold mellom ABB og BKK. Vi har jobbet sammen om utbygging av infrastruktur i flere tiår, sier leder for kraftdivisjonene til ABB, Gøran Salomonsen.

Med en rammeavtale på vern og kontrollanlegg vil BKK Nett få et enhetlig kontrollsystem i de største transformatorstasjonene sine, som vil forenkle og dermed bidra til mer stabil drift av nettet. Ved å konsentrere seg om ett kontrollsystem oppnås også synergieffekter, blant annet gjennom at selskapet opparbeider seg en større kompetanse i egen organisasjon, sier Salomonsen i en pressemelding.

- Dette er en kontrakt vi er veldig stolte av og som representerer en styrking av et allerede tradisjonsrikt og tillitsfullt forhold mellom ABB og BKK.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen