Topmenu

Tøff konkurranse men mange muligheter for entreprenører i elkraftbransjen

Reiten-utvalget ønsker å skille ut entreprenørdelen fra nettselskapene. Otera Infra AS ble til gjennom at Agder Energi i 2003 var et av de første selskapene som satte ut montøravdelingen til fri konkurranse. Vi har snakket med markeds- og innkjøps direktør Per Olav Mikalsen om både denne prosessen og opplevelsen av å være en uavhengig aktør.

– Det var i 2003 vi ble skilt ut til et eget aksjeselskap som den gang het Agder Energi Montasje AS. Vi begynte med en sikkerhet fra Agder Energi Nett om at vi skulle gjøre 75 % av oppdragene deres. Etter en treårsperiode var vi ute i full konkurranse, og vi stod på egne ben. I 2006 vant vi anbud på tre av fire områder hos Agder Energi Nett, men fra 2011 delte de arbeidet inn i seks nettområder. Det var beinhard konkurranse, og denne gangen vant Otera tre av seks områder, forteller Per Olav Mikalsen.

Han forteller at kontrakten er tøff men basert på fer konkurranse. Agder Energi Nett har vært nøytrale og svært gode i gjennomføring av kontrakten som igjen har gjort at Otera står bedre rustet til å møte nye utfordringer ved fremtidige rammeavtaler på drift & vedlikehold.

– Vi blir blant annet målt på leveringspresisjon, kvalitet, riktig fakturering og medgått materiell. Netteier både bestiller og kontrollerer jobben. Når de er enige og alt er dokumentert, får vi betalt, sier han.

Otera har i dag nesten 400 ansatte. De har rendyrket satsingen på infrastruktur, og har valgt bort installasjon og bygg, som tidligere var en vesentlig del.

– Vår forretningsplan er tydelig på satsing innen kjernevirksomheten. Først og fremst er det drift, vedlikehold og prosjekter innen elkraft, men også vakt og beredskap. Otera har mange rammeavtaler for drift &vedlikehold, vakt og beredskap med netteiere, kraftprodusent og eiere av infrastruktur innenfor samferdsel.

Mikalsen forteller at de er spente på eventuelle endringer som kommer fra NVE i forbindelse med Reiten-rapporten.

– Vår forretningsplan er tydelig på satsing innen kjernevirksomheten. Først og fremst er det drift, vedlikehold og prosjekter innen elkraft, men også vakt og beredskap, sier Per Olav Mikalsen.

– Vår forretningsplan er tydelig på satsing innen kjernevirksomheten. Først og fremst er det drift, vedlikehold og prosjekter innen elkraft, men også vakt og beredskap, sier Per Olav Mikalsen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen