Topmenu

Tøffe vilkår for Sauland kraftverk

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har innstilt på at det gis konsesjon for bygging av Sauland kraftverk. Styreleder i Sauland kraftverk AS, Finn Werner Bekken, er glad for at det endelig foreligger en innstilling, men er svært bekymret for vilkårene som NVE foreslår.

Norges vassdrag- og energidirektorat tilrår at det gis konsesjon for Sauland kraftverk. Vilkårene er betydelig strengere enn forventet. Dersom de blir stående, blir det svært vanskelig å realisere utbyggingen. –Vi skal ikke legge skjul på at vi har fått betydelig strengere vilkår enn hva vi hadde forventet. Hvis disse blir stående vil det gjøre veien tung.

Den største konsekvensen er at det blir mindre vann til kraftproduksjon. Det gir lavere inntekter uten at kostnadene reduseres tilsvarende. Det gjør det krevende å gjennomføre prosjektet. Bekken understreker at dette ikke er et endelig vedtak om tillatelse til utbygging av Sauland kraftverk.

–Vi trenger 3,5 år til forberedelse og bygging av kraftverket etter en investeringsbeslutning som tidligst kan foreligge i 2016. Det betyr at kraftverket kan stå ferdig i 2019, sier Finn Werner Bekken styreleder i Sauland kraftverk AS.

–Vi trenger 3,5 år til forberedelse og bygging av kraftverket etter en investeringsbeslutning som tidligst kan foreligge i 2016. Det betyr at kraftverket kan stå ferdig i 2019, sier Finn Werner Bekken styreleder i Sauland kraftverk AS.

–Nå ligger saken i Olje- og energidepartementet. Vi vil bruke tiden fremover til å sette oss grundig inn i innstillingen. Overfor departementet vil vi argumentere for at vi må få vilkår som sikrer realiseringen av kraftverket, sier Bekken.

Les mer i Volt nr 2 – 2014

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen