Topmenu

Totalansvar for leveranse av de landbaserte anleggene i Hammerfest

Siemens inngår en avtale med Eni Norge om byggingen av landbasert strømforsyningsanlegg for Goliat-feltet. Avtalen har en verdi på 243 millioner kroner, og er den største Siemens har inngått på dette området noensinne.

Avtalen innebærer at Siemens får et totalansvar for leveranse av de landbaserte anleggene i Hammerfest som skal gi strømtilførsel til oljeproduksjonsfeltet Goliat. Dette inkluderer også byggingen av en ny transformatorstasjon på Hyggevatn, cirka to kilometer nord for Hammerfest sentrum. I tillegg til å levere strøm til Goliatfeltet, skal anlegget også styrke strømforsyningen til Hammerfest.

I avtalen inngår også bygging av en ny luftlinje mellom den nye stasjonen og Hammerfest transformatorstasjon, fjerning av eksisterende luftlinjer som nå blir overflødige, landkabel til Årresjåbukta og et underjordisk spleisehus hvor kabelen skal koples sammen med sjøkabelen til Goliat-feltet. Hele anlegget vil forsyne Goliat i tillegg til at det lokale forsyningsnettet i Hammerfest styrkes. Gravearbeid og bygging starter i april 2011, og første del av anlegget vil være i drift mot slutten av 2012.

Dette er en avtale av meget stor betydning for oss, og en av de mest omfattende vi har fått i vår over 100-årige historie i Norge. Vi tar et totalansvar for hele leveransen, og skal levere et nøkkelferdig anlegg til Eni. Det er et nybrottsarbeid i stor målestokk å etablere en landbasert elektrifisering av plattformen på Goliat. Her er vi, sammen med Eni, pionerer og løsningen bidrar til en mer bærekraftig oljeproduksjon i nordområdene, sier divisjonsdirektør Olav Rygvold i Siemens.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen