Topmenu

Toveis strømforsyning på Helgeland

Etter et betydelig strømutfall på Helgelandskysten tidlig på 2000-tallet, der kundene var strømløse i flere dager, begynte Helgeland kraft å se på mulighetene for å sikre kommunene i området toveis strømforsyning. Enveisforsyningen mellom Langfjord og Tilrem har vært sårbar for strømbrudd ved feil. Etter at konsesjonen kom på plass, har arbeidet pågått i fire prosjekter.

Mange alternativer ble utredet, mange interessenter skulle uttale seg – både grunneiere og offentlige aktører – og det måtte gjøres konsekvensutredninger. I februar 2006 var arbeidet ferdig, og en søknad om konsesjon ble sendt til NVE.

Konsesjonen ble innvilget i juli 2006, men tre interessenter påklaget denne videre til OED. Saken ble behandlet lenge i departementet, og først i 2011 kom vedtaket om at NVEs beslutning var opprettholdt.

Etter forberedelser, prosjektering og styrebehandling, startet Helgeland Kraft arbeidet i april 2013. I disse dager er utbyggingen i sluttfasen, og så langt ligger man an til å havne 7–8 % under styregodkjent ramme, totalt sett.

Konsesjonen inneholder blant annet en 132 kV-linje fra Vistenfjorden (Vevelstad kommune) til Skåren (Brønnøy kommune), totalt 19 kilometer med tremastlinje.

Samtidig fikk de konsesjon på en sjøkabel over Velfjorden, som skal knytte tremastlinjen sammen. Den strekker seg til rundt 5,6 kilometer per fase. Et utfordrende arbeid, siden fjorden er veldig bratt på begge sider og går ned til 432 meters dybde.

Det tredje prosjektet var renovering av luftspennet over Vistenfjorden, omtrent 750 meter. Dette spennet var gammelt men samtidig oppfylte det ikke kravene til merking av luftfartshindre.

Det fjerde prosjektet er et knutepunkt i Skåren utenfor Tilrem. Der vil den nye linja komme ned, samtidig som man har den eksisterende fra Langfjord. Linja fra Langfjord er en 132 kV, en 66 kV i midten og en 22 kV ytterst. For å slippe en utvidelse av traseen rives 66 kV-en og erstattes av en ny 132 kV-linje de 1,9 kilometerne inn til Tilrem.

– Det er utfordrende når man bygger side om side med en eksisterende masterekke i en trasé. Spesielt når man må ha drift på en 132 kV-linje mens man bygger, sier prosjektleder Pål Wikran Vassvik.

– Det er utfordrende når man bygger side om side med en eksisterende masterekke i en trasé. Spesielt når man må ha drift på en 132 kV-linje mens man bygger, sier prosjektleder Pål Wikran Vassvik.

Les mer i Volt nr 6 – 2014

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen