Topmenu

Tre ganger 2015

Vi i Rejlers har satt oss høye mål og gjort dem tydelige både for oss selv internt og for andre som kommer i kontakt med oss. Målet har vi kalt 3 ganger 2015, noe som innebærer at i 2015 skal vi ha minst 2 015 medarbeidere og omsette for minst 2 015 millioner svenske kroner, sier adm direktør Kjell Myrann i Rejlers Consulting AS.

–Vi gjennomfører 8 000 oppdrag per år, men det som skiller oss ut i fra de andre konsulentselskapene er at vi er tro mot det fagfeltet vi valgte, energi og elektroteknikk, sier adm direktør Kjell Myrann i Rejlers Consulting  AS.

–Vi gjennomfører 8 000 oppdrag per år, men det som skiller oss ut i fra de andre konsulentselskapene er at vi er tro mot det fagfeltet vi valgte, energi og elektroteknikk, sier adm direktør Kjell Myrann i Rejlers Consulting AS.

–Og der er vi faktisk på god vei. –Vi har god progresjon i konsernet, men hvor mange av de 2 015 ansatte skal være fordelt på Sverige, Finland og Norge er vi ikke helt sikre på ennå, men vi bør nok være en 300 – 350 ansatte i Norge i 2015, sier Myrann. Det er rundt 250 ansatte i Norge nå, så det er ambisiøse mål vi har satt oss. Konsulentselskapet Rejlers ble stiftet i Sverige i 1942 av Gunnar Rejler med fokus på utbygging av det svenske elnettet. I 1960 bestod selskapet av 100 ansatte og arbeider nå også innenfor el- og telefoni i større byggeprosjekter. På 1970 tallet var det kjernekraftindustrien som var pådriver og selskapet har vokst til 200 ansatte. På 1980 tallet var store flyplassutbygginger dominerende samtidig som selskapet etablerer seg i Finland. På 1990 tallet kjøres store vei- og jernbaneprosjekter i gang og i 2005 hadde selskapet nådd 500 ansatte. Rejlers noteres på Stockholmsbørsen i 2006 og etablerer seg i Norge i 2009.

Les mer i Volt nr 5 – 2013

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen