Topmenu

– Trestolper har ikke utspilt sin rolle

Kreosot i trestolper er et hett tema. Ryktene går om at det innen få år vil komme et forbud mot å bruke denne typen impregnering. Mange nettselskaper og entreprenører spør: Hva skjer, og er det riktig at man ikke får tak i trestolper lenger? I den anledning har vi tatt en tur til Stab Suecia AS , der også vi også møtte svenske Rundvirke Poles AB, for å få greie på deres syn på saken

– Det har i mange år vært en diskusjon innad i EU om bruken av kreosot. På et tidspunkt ble KEMI, kjemikalieinspeksjonen som tilsvarer Statens forurensningstilsyn i Norge, utpekt til å utrede dette spørsmålet. Det ble i 2012 besluttet å tillate bruke av kreosotolje frem til 2018. Det vil bli sendt inn en ny søknad i løpet av 2015 eller i begynnelsen av 2016 om videre bruk etter 2018, forteller Vegar Røste-Olsen, daglig leder i Stab Suecia i Norge.

– I søknadsprosessen har det blitt sett på tre hovedpunkter: ytre miljø, arbeidsmiljø og sosialøkonomiske konsekvenser. Det er gjort store og tunge utredninger på både ytre miljø og arbeidsmiljø som konkluderer med at det ikke finnes noen avvikende årsaker til å forby kreosot, enn så lenge. Så gjenstår da de sosial- eller samfunnsøkonomiske konsekvensene, og der foregår det nå en større utredning som vil bli ferdigstilt i 2015, om hvilke alternativer man har og hvilke økonomiske konsekvenser det vil få hvis man skulle forby kreosot.

Men produsentene innser at kreosotimpregnert materiale i overskuelig fremtid vil møte et forbud. De har likevel veldig liten tro på at det kommer i 2018. Men de har allerede satt i gang et større forsøk på å finne et alternativ.

– Hvor lang har dere kommet der?

– Vi har hatt prøver stående ute i forskjellige typer mark i en del år, fortrinnsvis i utsatte områder. Resultatene vi har fått så langt, er veldig positive, og gir oss en indikasjon på, og forhåpninger om, at vi skal presentere et nytt impregneringsmiddel eller en ny metode innen 2018 – upåvirket av hva som skjer med kreosoten, sier Røste-Olsen.

– Ettersom spørsmålet om kreosot i stor grad ikke bare er teknisk, men politisk, er det vanskeligere å beregne hvor spørsmålet tar veien. Det må man ta hensyn til. Det gjelder å være så fleksible at uansett hvilken vei det går, så er man forberedt, sier Tommy Karlsson, managing director i Rundvirke Poles AB.

– Så når dette kreosotforbudet eventuelt kommer, så er dere fortsatt klare til å levere trestolper til norske nettselskaper og entreprenører?

Tommy Karlsson, managing director i Rundvirke Poles AB og Vegar Røste-Olsen, daglig leder i Stab Suecia i Norge.

Tommy Karlsson, managing director i Rundvirke Poles AB og Vegar Røste-Olsen, daglig leder i Stab Suecia i Norge.

– Det er et uforbeholdent ja! sier Vegar Røste-Olsen.

Les mer i Volt nr 8 – 2014.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen