Topmenu

Troms Kraft leverer et historisk godt resultat for 2016

Konsernregnskapet for 2016 viser et overskudd før skatt på MNOK 379 mot MNOK 153 året før.

Regnskapet for 2016 preges av flere store transaksjoner, hvorav salg av aksjene i Kvænangen Kraftverk AS, oppkjøpet av Ishavskraft AS og nedskrivinger av Fakken vindpark utgjør de største enkeltpostene. Konsernets årsresultat for 2016 er MNOK 288 etter skatt, mot MNOK 84 året før.

- Rammebetingelsene for 2017 i form av kraftpriser og inntektsramme for nettselskapet ser imidlertid vanskeligere ut, så arbeidet med å effektivisere driften i konsernet fortsetter med uforminsket styrke, sier konsernsjef Semming Semmingsen.

- Styreleder Inge K. Hansen uttrykker også tilfredshet med årsresultatet; nå er vi tilbake i en normalsituasjon og vi kan på mange måter friskmelde konsernet Troms Kraft. Den finansielle situasjonen til selskapet er imidlertid fortsatt sårbar, og styret tilråder derfor ikke at det utbetales utbytte til våre eiere.

- Det vi er mest fornøyd med er at resultatet fra den underliggende driften er godt, og vesentlig bedre i 2016 enn året før, sier konsernsjef Semming Semmingsen.

– Det vi er mest fornøyd med er at resultatet fra den underliggende driften er godt, og vesentlig bedre i 2016 enn året før, sier konsernsjef Semming Semmingsen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen