Topmenu

TrønderEnergi blir større

Kvikne og Rennebu Kraftlag overdrar virksomhet til TrønderEnergi. På et ekstraordinært årsmøte i Kvikne og Rennebu kraftlag (KRK) ble det bestemt å overdra nett- og strømsalgsvirksomheten i KRK til TrønderEnergi.

Transaksjonen skjer til markedspris, og partene er enig om at beløpet ikke offentliggjøres.

Samtlige ansatte i Kraftlaget som er en del av overdragelsen er sikret videreføring av sine arbeidsplasser i eksisterende lokaler i Rennebu.

KRK er fornøyd med det tilbudet og de vilkårene som er fremforhandlet med TrønderEnergi.

- Vi har kommet frem til en god avtale med TrønderEnergi. Jeg er spesielt opptatt av at vi skal bidra til å gjøre et allerede solid energikompetansemiljø i vår del av Sør-Trøndelag enda sterkere, at vi skal tilby ei lavere nettleie for kundene våre, og sikre ei god fremtid for våre ansatte, sier everks-sjef Kristin Reitan i Kraftlaget.

Nettdirektør Bård Olav Uthus er opptatt av å styrke de kommunene og lokalsamfunnene som er del av TrønderEnergi.

- Vi ønsker å være en regionbygger. Kvikne og Rennebu blir nå en del av det området i Norge med landets ti laveste nettleier. Det er viktig både for folk og næringsliv. I tillegg har vi en utbyggings- og utviklingsvennlig nett-tilknytningstariff, som er viktig for en hytteregion som Kvikne og Rennebu. Når KRKs nettområde nå blir del av TrønderEnergi så blir det langt billigere å knytte seg til nettet, ved at bunnfradraget for tilknytningskostnaden går opp fra 0 kroner til 50 000 kroner, sier Bård Olav Uthus.

Overdragelsen til TrønderEnergi skjer ikke formelt før 1. januar 2018.

- Vi ønsker å være en regionbygger. Kvikne og Rennebu blir nå en del av det området i Norge med landets ti laveste nettleier.

– Vi ønsker å være en regionbygger. Kvikne og Rennebu blir nå en del av det området i Norge med landets ti laveste nettleier.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen