Topmenu

Tussa og Tafjord blir Mørenett AS

Generalforsamlingene i Tussa Kraft AS og Tafjord Kraft AS har vedtatt å fusjonere nettvirksomhetene i konsernene og etablere et felles nettselskap. Det nye nettselskapet, Mørenett AS, vil ha regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2014.

Fusjonen betyr at nettvirksomhetene i Tussa og Tafjord blir samlet i et felleskontrollert selskap, Mørenett AS. Eierfordelingen er 53,66 % til Tafjord Kraft AS og 46,34 % til Tussa Kraft AS. Rune Kiperberg, som i dag er adm. dir. i Tussa Nett AS, blir direktør i det nye selskapet.

–Vi er svært glade over de positive vedtakene i dag og avtalen vi har gjort. Fusjonen styrker nettvirksomheten på Sunnmøre og gjør oss mer effektive og robuste. Samtidig er medarbeiderne i begge selskapene godt ivaretatt, sier Elling Dybdal, konsernsjef i TUSSA.

–Fusjonen er positiv for kunder, ansatte og eiere. Vi ser at nettleien på sikt vil bli lavere i et felles nettselskap enn om vi skulle fortsette hver for oss. Videre styrker fusjonen fagmiljøene og legger forholdene til rette for høyere avkastning for eierne, sier Erik Espeset, konsernsjef i Tafjord.

Mørenett AS blir det 8. største nettselskapet i Noreg målt etter nettkapital, og vil ha 230 ansatte og 61 000 kunder i 12 kommuner på Sunnmøre.

Mørenett AS blir det 8. største nettselskapet i Noreg målt etter nettkapital, og vil ha 230 ansatte og 61 000 kunder i 12 kommuner på Sunnmøre.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen