Topmenu

Tysklands Energiewende – løsningen på klimaproblemet?

Tysklands energipolitikk – Energiewende – følges med stor interesse over hele verden. Omveltningene i det tyske kraftmarkedet under denne politikken har gått mye raskere enn noen kunne forvente seg for bare fem år siden. Store mengder fornybar kraft og negative spotpriser høres ut som en drøm for klimaet og forbrukerne. For tilhengerne er Energiewende derfor et bevis på at det er mulig å gå fra fossilt til fornybart brensel, og samtidig skape en ny industri. Men det finnes også en rekke utfordringer som gjør at kursen for energipolitikken kanskje må korrigeres.

Særlig to tilfeller i 2013 er talende for det store skiftet Energiewende har medført i et kraftsystem som inntil for få år siden var dominert av kull- og kjernekraft. Det første var da solcellepaneler og vindmøller genererte 28,9 GW – over halvparten av den totale lasten – og engrosprisen på elektrisitet falt til minus 100 Euro/MWh. Det andre var da sol og vind stod for nær 60 % av produksjonen kl. 12 på dagen.

Men selv om økningen har vært stor, er andelen fornybar energi imidlertid fortsatt relativt lav, i alle fall sett fra Norge.

Tyskland ønsker å gjennomføre et skifte fra et sentralisert system med konvensjonelle kraftverk til et mer desentralisert system, i stor grad basert på fornybar kraft. Dette skiftet synes å gå meget raskt. De baserer seg ikke på åpenbare naturgitte fordeler, men en satsing som først og fremst er drevet av teknologiutvikling og reduksjon av kostnader for eksisterende teknologier.

Det siste året har imidlertid både kraftprodusenter, industri og forbrukere kommet med innvendinger mot den tyske energipolitikken. Kritikerne mener Energiewende er et lappeteppe av enkeltbeslutninger med uforutsigbare konsekvenser og kostnader. Er Tysklands energipolitikk løsningen på klimaproblemet, eller har den en lite tiltalende bakside?

Komplekst og ustabilt

Tyskland har oppnådd imponerende økninger i sol- og vindkraft, men dette har også gjort det tyske kraftmarkedet mer komplekst og uforutsigbart, med økende kostnader. Forbrukerne er misfornøyde med stigende strømpriser, industrien bekymrer seg for konkurransedyktigheten, og kraftselskapene opplever synkende aksjekurser og inntektsmarginer.

Solkrafteventyret begynte for alvor i 1999, da koalisjonen mellom De Grønne og SPD, ledet av Gerhard Schröder, laget et program for å nå 100 000 tak dekket av solcellepaneler.

Solkrafteventyret begynte for alvor i 1999, da koalisjonen mellom De Grønne og SPD, ledet av Gerhard Schröder, laget et program for å nå 100 000 tak dekket av solcellepaneler.

En av de største utfordringene for Energiewende er begrensningen på hvor mye vind og solkraft man kan benytte uten lagringsløsninger og back up før kraftforsyning og overføringsnett blir ustabilt. En høy andel fornybar kraft krever et sterkt og fleksibelt nett.

Les mer i Volt nr 1 – 2015.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen