Topmenu

Utrullingen av smarte målere krever endring og god ledelse

LINZ Strom GmbH er et østerriksk firma med ansvar for alle tjenester innen kraftforsyningen og telekommunikasjon i Linz-området, hovedstaden i det nordlige Østerrike. Siden 2007 har de jobbet med utrulling av smarte målere, og har gjort seg mange erfaringer om hvordan disse prosessene påvirker både kundemassen og organisasjonen.

– I vårt område bor det rundt 400 000 mennesker. Vi forsyner 82 lokalsamfunn og byen Linz med strøm, og omtrent halvparten av menneskene lever i de urbane områdene. Linz Strom har i hovedsak ansvar for distribusjonsnettet for elektrisitet som er en kombinasjon av kabelinfrastruktur og ledninger. Det er en utfordring å etablere nye systemer i disse nettene, men til nå er vi nokså fornøyde med resultatet, sier diplom ingeniør Andreas Reinhardt.

– Hvorfor startet dere prosessen med smartmålere?

– Det er hovedsakelig tre grunner til dette. Da vi startet vurderinger av prosjektet i 2006, var det et fokus i EU på økt energieffektivitet. Det var svært viktig og godt synlig, og smarte målere ble allerede diskutert, selv om reguleringen ikke var klar på dette tidspunktet. Den andre grunnen var vår egen kapitalforvaltning. Vi hadde mange målere i nettet vårt som var modne for å bli skiftet ut, og dette ville medføre store investeringer. Vi hadde også et gammelt rippelkontrollsystem som måtte erstattes. Dette oppmuntret oss til å gjøre et valg: skulle de skiftes ut med elektromekaniske målere som vi hadde brukt i mange år, eller skiftes til elektroniske målere? Det tredje aspektet var den innovative ledergruppen i selskapet. De ønsket å se på nye forretningsmodeller og nye muligheter, forteller han.

Men beslutningen om å starte utrullingen av smarte målere var ansett som en stor risiko på det tidspunktet. Det fantes ingen systemer på markedet som de kunne kjøpe og enkelt ta i bruk. Det måtte bli et utviklingsprosjekt.

– Det fantes målere fra den amerikanske leverandøren Echelon (nå Networked Energy Services – NES Corporation) som kunne håndtere en basis av målerdata. Vi måtte finne en partner vi kunne arbeide tett med for å utvikle det som manglet. Dette ble selskapet Ubitronix, og rundt 2007 implementerte vi de første smarte målerne som et pilotprosjekt, forteller Reinhardt.

Les mer i Volt nr 2 – 2015.

–  Vi er fornøyde med påliteligheten i målesystemet. Med ca. 110 000 målere installert ser vi rundt 99,5 % pålitelighet i daglige målinger, sier  diplom ingeniør Andreas Reinhardt i LINZ Strom.

– Vi er fornøyde med påliteligheten i målesystemet. Med ca. 110 000 målere installert ser vi rundt 99,5 % pålitelighet i daglige målinger, sier
diplom ingeniør Andreas Reinhardt i LINZ Strom.

 

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen