Topmenu

Utvider vindparken i Norge med 40 MW

Vindparken Midtfjellet utvides med 11 Nordex-turbiner av typen N117 med en nominell effekt på 3,6 MW Den installerte kapasiteten til parken økes dermed med 40 MW til hele 150 MW.

–Vi ser frem til å kunne utvide det vellykkede samarbeidet med våre norske partnere. De siste månedene har vist hvilken verdiskapning det er mulig å oppnå gjennom samarbeid mellom kapitalforvaltere og strategiske investorer, sier Susanne Wermter, Head of Investment Management Energy & Infrastructure EMEA hos Aquila Capital.

Vindparken Midtfjellet har vært i drift siden 2013 og består for øyeblikket av 44 Nordex-vindenergianlegg av type N 100 og N 90, som ble opprettet i to utbyggingsfaser. Produksjonen har ligget på rundt 322 GWh i året etter tilkobling til strømnettet. De nye anleggene skal kobles til nettet i begynnelsen av 2019 etter den tredje utbyggingsfasen. Dermed øker produksjonen til vindparken med rundt 110 GWh netto i året. Vindparken ligger like ved kysten ca. 60 km fra Bergen og kan dermed dra nytte av svært gode vindforhold.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen