Topmenu

Valgte Kamstrup som leverandør av innsamlingssystemet

I leveransen av innsamlingssystem inngår blant annet automatiske strømmålere, kommunikasjon, sentralsystem, logistikk, koordinerings-, fremdrifts- og integrasjonsansvar, samt drift av AMS i prosjektperioden.

Agder Energi Nett har valgt Kamstrup som leverandør av innsamlingssystemet til prosjektet som skal bytte ut strømmålerne hos nettkundene i Agder. Det skal byttes rundt 190.000 strømmålere i Agder-fylkene. Etter planen begynner arbeidet med å bytte ut strømmålerne på Agder i løpet av 2016.

Kontraktsignering mellom Agder Energi Nett og Kamstrup som leverandør av automatiske strømmålere hos nettkundene på Agder. Fra venstre: Jon Larsen-Frivoll, Frode Ørbeck Hansen, Svein Are Folgerø (sitter), Per Gøran Bergerud, Kjetil Johansen, Lars Bo Kristensen (sitter), Per-Otto Lie, Gunnar Horne. Foto: Kjell Inge Søreide.

Kontraktsignering mellom Agder Energi Nett og Kamstrup som leverandør av automatiske strømmålere hos nettkundene på Agder. Fra venstre: Jon Larsen-Frivoll, Frode Ørbeck Hansen, Svein Are Folgerø (sitter), Per Gøran Bergerud, Kjetil Johansen, Lars Bo Kristensen (sitter), Per-Otto Lie, Gunnar Horne. Foto: Kjell Inge Søreide.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen