Topmenu

Vant kontrakt med Sporveien i Oslo

Rejlers divisjon Railconsult vant kontrakten om konsulentbistand til videreutvikling av sporveiens anleggsdatabank.

Oppdraget vil bestå av arbeid med strukturering og bistand til oppdatering av anleggsdatabasen. Det store arbeidet som nå pågår med fornyelse av infrastrukturen innebærer også omfattende innlegging av data om den nye infrastrukturen.

Denne databasen er Sporveiens anleggsregister og vedlikeholdssystem for infrastrukturen. Systemet er basert på programvaren IFS 8 og er en viktig del for å få til et effektivt og helhetlig vedlikehold.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen