Topmenu

Vedlikehold og fornyelse for nesten 3 milliarder

Jernbaneverket er nå i gang med en sesong for vedlikehold og fornyelse der det skal produseres for nesten 3 milliarder kroner.

Innenfor det som kategoriseres som fornyelse av eksisterende jernbaneanlegg skal det brukes 1, 2 milliarder. Til forebyggende vedlikehold skal det brukes 810 millioner og til korrektivt vedlikehold (beredskap/feilretting) 300 millioner. I tillegg til dette kommer fornyelsen i Oslo som er finansieres delvis over investeringsbudsjettet med 570 millioner kroner.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen