Topmenu

Velrennomert aktør innen kraftnett, bane og telekommunikasjon

Brødrene Berntsen runder 100 år i 2016, og selv om de for lengst har rukket å bli en velrennomert aktør innen kraftnett, bane og telekommunikasjon, har de ingen planer om å ligge på latsiden fremover. Modernisering, utvikling og nye markeder har stort fokus hos den kommende jubilanten.

Vi møter daglig leder Tom Isaksen på Hensmoen, der Brødrene Berntsen har produksjonslokaler. Det er nemlig ikke tilfeldig at de fortsatt ønsker å produsere i Norge.

– For kunden er det viktig at vi er i stand til å snu oss rundt fort. Det handler om fleksibilitet og å unngå forsinkelser som kan resultere i økte kostnader. Noen bestiller produkter med stort volum, og da er kortreiste produkter en faktor, ikke minst miljømessig. Produksjonen vi har på Hensmoen, er et viktig element i totalen. Den er viktig for firmaet, for vår videre utvikling og en spisset produksjon. Vi bruker et knippe leverandører til anskaffelser, og spiller på mange kanaler i sammen med egen produksjon.

– Setter kunder produksjon i Norge som betingelse?

– Det er vanskelig å sette slike betingelser innenfor dagens regelverk og konkurransesituasjon, men de setter i alle fall veldig stor pris på det. En del av investeringene som gjøres i Norge, går tilbake til arbeidsplasser i landet vårt, sier Isaksen.

Det snakkes og skrives om at det skal investeres mye både innen jernbane og energidistribusjon fremover, men hva tenker Brødrene Berntsen om fremtiden?

– Makroøkonomisk ser fremtiden til markedssegmentene våre veldig bra ut. I tillegg til jernbane og luftlinjenettet, stammer en stor del av omsetningen vår fra antennemaster til telekommunikasjon. Spesielt jernbane og transmisjon er store vekstområder i overskuelig fremtid, men også trådløs kommunikasjon. Vi er slik sett i en unik situasjon, at vi er representert i tre markedssegmenter som neppe vil stoppe opp i årene som kommer, forteller han.

De to siste årene har selskapet også begynt å ekspandere geografisk. De har etablert et datterselskap i Sverige for å videreutvikle jernbane segmentet som konsernet har hatt der i mange år, men også for å bygge seg opp i energimarkedet i nabolandet. For tiden teller de fire ansatte i Sverige.

Men Brødrene Berntsen har planer om å vokse på andre områder også:

– Om noen år er vi en leverandør med mye bredere produktbase enn i dag. Vi jobber mye med utvikling av sortimentet vårt, og ønsker å tette de hullene som er der. Der kommer det mye som vil bidra til videre lønnsom vekst i årene som kommer, sier Tom Isaksen.

Les mer i Volt nr 8-2015

– Om noen år  er vi en leverandør med mye bredere produktbase enn i dag. Vi jobber mye med utvikling av sortimentet vårt, og ønsker å tette de hullene som er der. Der kommer det mye som vil bidra til  videre lønnsom vekst i årene som kommer, sier Tom Isaksen.

– Om noen år er vi en leverandør med mye bredere produktbase enn i dag. Vi jobber mye med utvikling av sortimentet vårt, og ønsker å tette de hullene som er der. Der kommer det mye som vil bidra til videre lønnsom vekst i årene som kommer, sier Tom Isaksen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen