Topmenu

Vil revolusjonere arbeidet med rehabilitering av trykksjakter

Det går milevis med trykksjakter inn til landets mange vannkraftverk. Med jevne mellomrom bør disse inspiseres og vedlikeholdes. Til nå har dette vært en svært krevende og risikabel jobb, men nå kommer det automatiserte verktøy som vil gjøre dette arbeidet både tryggere, raskere og med bedre resultat.

Se for deg følgende scenario: Den siste delen av vannveien inn til kraftverket er en 600 meter lang sjakt. Det er 45 graders helling, og i den andre enden står turbinen. To mann blir heist ned på en plattform med vinsj. De skal gjøre utbedringsarbeider i flere omganger: rengjøring, sandblåsing og til slutt maling. Det er trangt, skittent og farlig. Man kan jo bare tenke seg konsekvensene om de faller ned …

Per Tore Tronstad, pensjonert fagleder ved Sira-Kvina kraftverk, har erfaring med rehabilitering av trykksjakter:

Hvorfor kontrollere og rehabilitere trykksjakt-rør?

Sprekkvekst i stålrør oppstår på grunn av tretthet.

– Røret på Tonstad hadde vært i drift i 15 år da vi utførte inspeksjon for å kunne avdekke eventuelle sprekkvekst på grunn av trykksvingninger i vannveien som kan oppstå på grunn av avslag eller hurtige opp-nedreguleringer.

Skader kan også oppstå på ved en generell svekkelse på grunn av korrosjon . Det var et nedslående resultat med betydelig korrosjon, spesielt i sveiseskjøten mellom rørseksjoner, i en utstrekning på 2–300 millimeter. Årsaken var dårlig forarbeid før maling da røret var nytt.

Det ble satte i gang prosjekt for å se på hvilke metoder for gjennomføringen som ville være mest hensiktsmessig.  Hvordan skulle vi gjennomføre dette uten for lang nedetid? Hvordan skulle vi gjøre dette tryggest mulig for dem som skulle arbeide der nede?

Les mer i Volt nr 2 – 2015.

– Røret på Tonstad hadde vært i drift i 15 år da vi utførte inspeksjon for å kunne avdekke eventuelle sprekkvekst på grunn av trykksvingninger i vannveien som kan oppstå på grunn av avslag eller hurtige opp-nedreguleringer, sier Per Tore Tronstad, pensjonert fagleder ved Sira-Kvina kraftverk.

– Røret på Tonstad hadde vært i drift i 15 år da vi utførte inspeksjon for å kunne avdekke eventuelle sprekkvekst på grunn av trykksvingninger i vannveien som kan oppstå på grunn av avslag eller hurtige opp-nedreguleringer, sier Per Tore Tronstad, pensjonert fagleder ved Sira-Kvina kraftverk.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen