Topmenu

Vindkraft større enn kjernekraft

I 2015 gikk vindkraft forbi kjernekraft i installert kapasitet.

Vindkraftkapasiteten økte i fjor med 17 prosent, noe som tilsvarer hele 63 GW. Ved årsslutt var den installerte kapasiteten på vind 432 GW mot 382 GW kjernekraft. Kina er størst på vindkraft og har over en tredjedel av den installert kapasiteten (145 GW). På plassene bak følger USA (74,5 GW) og Tyskland (45 GW).

For Norden er det spesielt Tysklands kapasitet som gir direkte innvirkning på kraftprisen. Vindkraftproduksjonen i Tyskland alene utgjorde i 2015 drøye 85 TWh, som tilsvarer cirka 70 prosent av årlig kraftproduksjon i Norge.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen