Topmenu

Vinner avtale med Nordkraft Nett AS

Rejlers Elsikkerhet AS har inngått kontrakt med Nordkraft Nett AS om utførelse av tilsyn på boliger og hytter i Narvik Kommune. I tillegg inneholder avtalen opsjon på tilsyn i Ballangen.

Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elsikkerheten i forsyningsområdene sine. Tilsynet utføres gjennom «Det lokale eltilsyn», som blant annet skal påse at elektriske installasjoner i både nybygg og eksisterende anlegg er utført i henhold til forskriftene.

-Dette er det første oppdraget Rejlers Elsikkerhet vinner i Nord-Norge. Med dette oppdraget viser Rejlers at vi er konkurransedyktige også «langt hjemmefra», sier Asbjørn Hilde daglig leder i Rejlers Elsikkerhet.

Leveransene skal ferdigstilles i løpet av 2017, og tilsynet av boligene og hyttene starter opp allerede nå i august. Kontrakten har en verdi på over en million kroner.

Med dette oppdraget viser vi at vi er konkurransedyktige også «langt hjemmefra» sier Asbjørn Hilde, daglig leder i Rejlers Elsikkerhet, foto: Kjell Inge Søreide.

Med dette oppdraget viser vi at vi er konkurransedyktige også «langt hjemmefra» sier Asbjørn Hilde, daglig leder i Rejlers Elsikkerhet, foto: Kjell Inge Søreide.

 

Nordkraft Nett ASer et heleid datterselskap av Nordkraft AS. Selskapet distribuerer energi til kunder i Narvik kommune. Hovedkontoret ligger i Narvik. 

Rejlers er et nordisk konsern som tilbyr tekniske konsulenttjenester til kunder innen områdene Energi, Bygg, Industri, ICT/Telecom og Transport. Konsernet omsatte i 2016 for 2,3 milliarder kroner og aksjen er notert på Nasdaq Stockholm. Rejlers har mer enn 2 000 medarbeidere i Norden, hvorav ca. 400 i Norge.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen