Topmenu

Vokse kontrollert og ha god bakkekontakt

Jøsok Prosjekt er navnet på det tradisjonsrike firmaet som Reidar Jøsok startet. Det velrennomerte selskapet har alltid hatt en ufravikelig tro på egne verdier. Jøsok-metoden er å ta vare på folk, lære dem opp, vokse forsiktig og ha veldig god bakkekontakt. I dag har de 22 ansatte en gjennomsnittlig ansettelsestid på rundt 15 år.

Roger Jøsok, Reidars sønn, begynte i firmaet i 1979 etter fullførte studier på NTH. Han har bakgrunn innen konstruksjonsteknikk, mens andre har sitt utspring innen høyspentteknikk.

– Vi arbeider med en krysning mellom høyspent- og konstruksjonsteknikk, og vi har begge typer ingeniører og sivilingeniører her. Til å begynne med jobbet jeg mye med det som var i luft, og i tillegg noen kabelprosjekter. Etter hvert mer og mer transformatorstasjoner, utendørsanlegg, koblingsanlegg og forskjellig slikt, forteller han.

Jøsok Prosjekt har aldri lagt vekt på å vokse og bli store. Det har skjedd jevnt og trutt likevel. Men i 1991 fikk de store utfordringer.

– Da kom den nye energiloven, og 75 % av markedet vårt forsvant nesten over natten. Før dette jobbet vi i de tre vestlandsfylkene og Telemark. Men da måtte vi snu oss rundt fort, fikk oppdrag over hele landet, men også utenlands gjennom norske entreprenører. Vi var for små til å gå ut alene, men vi ble brukt som konsulenter, sier Jøsok.

I utlandet handlet det i stor grad om transformatorstasjoner, men også en del høyspenningslinjer. De har jobbet i de fleste land i Øst-Afrika, noen i Vest-Afrika, Laos og Vietnam i Asia, og flere land i det gamle Øst-Europa.

Daglig leder Vidar Børve har vært i selskapet i ett år.

–  I Jøsok-perspektiv er jeg jo fortsatt lærling, spøker han, vel vitende om at han kom inn i firmaet med lang og bred erfaring fra bransjen.

Han forteller at de fortsatt er med i utenlandsprosjekter i dag, blant annet sammen med Norconsult i Malaysia.

– Vi er ikke helt ute, men markedet er så krevende at det er begrenset hva vi kan gjøre av utenlandsoppdrag. Om vi gjør det, er det i konstellasjon sammen med andre. Det er ikke så lett å utstasjonere folk.

– Vi kunne også ha jobbet på det svenske og muligens det finske markedet, men så mye aktivitet som det er i Norge nå, så har vi ikke satset på det, supplerer Roger Jøsok.

Jøsok mener at det er behov for et firma som dem. Han tror de fleste av kundene deres mener det også.

– Jeg tror de fleste kundene våre ikke ønsker at vi skal bli kjøpt opp av en større aktør. Det er de signalene jeg har fått. De setter pris på at vi er alene, selv om vi samarbeider med de store om enkeltprosjekter. De vi tradisjonelt har samarbeidet mest med, er Multiconsult, Norconsult, Rambøll og Sweco, for å nevne noen.

Roger Jøsok tror det er mulig å fortsette som de gjør, med sine verdier og arbeidsmåter, og utdyper:

– Det er så mange fagfelter involvert. Man må lære opp mennesker i denne bransjen, og det tar tid å skape den typen tverrfaglige ingeniører. Man må ha sin spisskompetanse, men kunne litt om veldig mange felter. En av våre oppgaver, og der kan vi gi noe tilbake til samfunnet, er å lære opp nye generasjoner med ingeniører. Norge trenger denne typen kompetanse, som ble ekstremt redusert i kjølvannet av energiloven i 1991.

– Så vidt jeg kjenner til, var vi de eneste i vårt segment som fortsatte å vokse etter at loven kom. Vi gikk internasjonalt og utenfor vårt kjerneområde i Norge, men samtidig mener jeg vi har klart å ta vare på kundene innenfor kjerneområdet. De skal vi aldri glemme, sier han.

Da Vidar Børve hadde jobben hos Jøsok Prosjekt oppe til vurdering, og hadde samtaler med eierne, var inntrykket en blanding av det tradisjonelle, litt trauste og det fremtidsrettede. Med en stor respekt for ingeniørfaget. Dette fascinerte ham.

– Jøsok Prosjekt legger stor vekt på forståelse av helheten. Prosjektledere hos oss er fagfolk. De skal ikke bare sitte og rapportere fremdrift og økonomi. De tar ansvar for å avklare det tekniske i prosjektgjennomføringen. Jeg tror veldig mange kunder respekterer oss for det. Når de snakker med oss, møter de folk som både kan diskutere fag og ta avgjørelser. Vi søker de beste, men når de kommer til oss, er det fortsatt en lang vei å gå, sier Børve, og fortsetter:

– Jeg liker den sunnmørske mentaliteten – som jeg mener finnes i Jøsok Prosjekt. Man har en sunn økonomi. Man skal tjene en krone før man bruker en krone. Det gjør at vi har god kontroll på økonomien. Samtidig som vi justerer forbruket deretter. Den samme tankegangen går igjen i de tekniske løsningene. Kan vi gjøre noe smart her? Spare kunden for noen utgifter? Man tar eierskap i hva man tror er best for kunden. Derfor er det veldig mange av kundene våre som faktisk stoler på det vi sier. Vi er helt åpne. De vet hva vi står for, og de vet at vi fakturerer det vi skal.

I Jøsok Prosjekt tar de godt vare på bedriftskulturen sin. Dette gjelder også i møtet med markedet. Selv om det i dag er mer krevende å komme til forhandlingsbordet, ønsker de ikke å ta snarveier.

– Før kunne e-verksjefen ringe Reidar Jøsok, som forstod problemstillingen, og så var de i gang. Loven om offentlig anskaffelser har endret på dette. Tilbudsprosessen er langt mer omfattende og kan sette begrensninger på mulighet for å komme med alternative løsninger. Konkurranse er bra, men tilbudsprosessen må ikke sette begrensinger og skape usikkerhet om man sammenligner like produkt eller tjenester, ei heller være så kostnadskrevende at tilbudsprosessen blir en vesentlig del av anskaffelseskosten. Vi har sett eksempler på at tilbudsprosessen har kostet mer enn selve anskaffelsen, sier Vidar Børve.

Mer i Volt nr 1/2-2017

Jøsok-metoden er å ta vare på folk, lære dem opp, vokse forsiktig og ha veldig god bakkekontakt, sier daglig leder Vidar Børve og Roger Jøsok.

Jøsok-metoden er å ta vare på folk, lære dem opp, vokse forsiktig og ha veldig god bakkekontakt, sier daglig leder Vidar Børve og Roger Jøsok.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen